2006-09-21 17:11:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eslöv

Valdeltagande
2006: 78,88%
+2,99%
2002: 75,89%

16,48%
M
14,66%
C
6,72%
FP
2,79%
KD
39,97%
S
3,63%
V
2,42%
MP
12,04%
SD
1,28%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Eslöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2940 16,48 8 2169 13,36 7
C Centerpartiet 2615 14,66 8 2765 17,03 8
FP Folkpartiet liberalerna 1198 6,72 3 1474 9,08 5
KD Kristdemokraterna 498 2,79 1 621 3,82 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7129 39,97 20 7054 43,44 22
V Vänsterpartiet 647 3,63 2 725 4,46 2
MP Miljöpartiet de gröna 432 2,42 1 427 2,63 1
SD Sverigedemokraterna 2147 12,04 6 643 3,96 2
ÖVR Övriga partier 229 1,28 0 360 2,22 0

Kommun Eslöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17835 16238
Ogiltiga röster blanka 362
Ogiltiga röster övriga 14 364
Summa avgivna röster 18211 16602
Röstberättigade 23086 21876
Valdeltagande 78,88% 75,89%