2006-09-25 21:34:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trelleborg

Valdeltagande
2006: 78,87%
+2,22%
2002: 76,65%

19,65%
M
4,59%
C
5,14%
FP
6,11%
KD
36,61%
S
2,07%
V
2,75%
MP
7,73%
SPI
12,59%
SD
2,51%
TS
0,25%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Trelleborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4781 19,65 10 3824 16,90 8
C Centerpartiet 1117 4,59 2 1146 5,06 2
FP Folkpartiet liberalerna 1252 5,14 2 1410 6,23 4
KD Kristdemokraterna 1486 6,11 4 1458 6,44 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8909 36,61 20 10693 47,26 23
V Vänsterpartiet 503 2,07 0 852 3,77 2
MP Miljöpartiet de gröna 670 2,75 1 751 3,32 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1882 7,73 4 1438 6,36 4
SD Sverigedemokraterna 3064 12,59 7 1009 4,46 2
TS Trelleborgs Skolparti 610 2,51 1
ÖVR Övriga partier 61 0,25 0 45 0,20 0

Kommun Trelleborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24335 22626
Ogiltiga röster blanka 419
Ogiltiga röster övriga 11 375
Summa avgivna röster 24765 23001
Röstberättigade 31399 30006
Valdeltagande 78,87% 76,65%