2006-09-22 16:35:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP FOV SD ÖVR BLANK OG VDT
Hässleholms Kommuns 1:A 21,38% 9,65% 5,46% 7,52% 34,52% 3,58% 3,50% 7,92% 5,98% 0,48% 2,04% 0,03% 76,61%
Ballingslöv 17,74% 23,70% 4,87% 5,18% 23,70% 3,14% 4,08% 8,95% 8,01% 0,63% 1,39% 0,00% 76,09%
Farstorp 18,40% 37,01% 2,60% 6,06% 16,88% 3,03% 2,81% 6,06% 7,14% 0,00% 1,49% 0,00% 78,56%
Hässleholm 1 19,30% 6,25% 5,33% 7,26% 39,52% 4,87% 4,04% 6,34% 6,34% 0,74% 2,24% 0,18% 71,02%
Hässleholm 2 19,76% 5,08% 5,56% 6,85% 41,53% 3,31% 2,82% 8,95% 5,65% 0,48% 1,82% 0,08% 80,82%
Hässleholm 3 19,10% 4,99% 5,34% 8,43% 38,04% 6,20% 3,96% 6,37% 6,71% 0,86% 3,17% 0,00% 69,52%
Hässleholm 4 21,48% 5,66% 6,81% 9,49% 31,64% 4,12% 3,16% 11,03% 6,52% 0,10% 2,80% 0,00% 80,37%
Hässleholm 5 23,68% 4,03% 6,71% 9,01% 33,56% 3,55% 4,31% 7,67% 6,81% 0,67% 1,51% 0,00% 70,98%
Hässleholm 6 23,79% 5,81% 5,04% 10,53% 32,46% 3,95% 4,61% 7,35% 5,92% 0,55% 1,83% 0,00% 63,46%
Hässleholm 8 24,65% 7,18% 7,41% 7,41% 32,29% 3,94% 4,28% 7,75% 4,86% 0,23% 1,26% 0,00% 82,24%
Hässleholm 9 23,70% 3,79% 6,26% 5,55% 38,50% 3,44% 3,52% 9,34% 5,81% 0,09% 2,16% 0,00% 79,45%
Hässleholm 10 28,56% 7,45% 5,08% 8,80% 33,97% 2,26% 2,93% 7,00% 3,84% 0,11% 1,88% 0,00% 85,27%
Hässleholm 11 11,53% 3,95% 3,48% 5,69% 56,87% 6,32% 2,05% 5,85% 3,95% 0,32% 2,16% 0,00% 59,58%
Hässleholm 12 24,89% 3,94% 8,06% 9,31% 35,36% 2,06% 3,22% 8,24% 4,39% 0,54% 1,50% 0,09% 79,37%
Hästveda 1 16,61% 28,25% 2,01% 5,22% 30,26% 2,49% 3,37% 4,65% 6,42% 0,72% 1,19% 0,00% 75,78%
Ignaberga 17,04% 12,96% 2,96% 8,52% 33,33% 1,85% 3,70% 8,15% 10,37% 1,11% 3,57% 0,00% 82,60%
Stoby 1 22,86% 10,48% 5,93% 7,09% 29,52% 2,86% 2,22% 11,85% 6,67% 0,53% 2,58% 0,00% 81,51%
I vallokal ej räknade röster 26,01% 9,25% 5,78% 6,36% 22,54% 6,94% 8,09% 6,36% 6,94% 1,73% 8,95% 0,00%
Hässleholms Kommuns 2:A 19,78% 14,27% 5,06% 8,66% 32,09% 2,62% 3,39% 6,61% 6,99% 0,53% 2,04% 0,03% 77,58%
Bjärnum 1 17,29% 13,81% 5,22% 10,20% 35,07% 2,49% 3,23% 6,47% 5,97% 0,25% 2,43% 0,00% 72,28%
Bjärnum 2 18,91% 13,18% 8,15% 8,85% 30,58% 2,41% 3,22% 5,43% 8,55% 0,70% 3,21% 0,00% 76,81%
Finja 14,10% 11,57% 3,07% 5,79% 34,90% 2,71% 2,35% 17,72% 7,23% 0,54% 2,30% 0,00% 76,90%
Hörja-Röke 15,85% 31,27% 4,32% 12,82% 12,10% 1,87% 2,59% 12,10% 7,06% 0,00% 1,14% 0,14% 82,32%
Sösdala 1 22,02% 22,19% 3,81% 4,80% 26,16% 2,48% 4,80% 4,47% 8,94% 0,33% 1,63% 0,00% 70,17%
Sösdala 3 17,41% 13,25% 5,44% 11,18% 38,18% 1,88% 1,78% 3,96% 6,33% 0,59% 0,98% 0,10% 75,15%
Tormestorp 26,89% 6,40% 6,29% 7,22% 34,23% 1,63% 3,84% 7,57% 5,12% 0,81% 2,05% 0,11% 82,21%
Tyringe 2 18,82% 13,09% 4,11% 8,69% 32,57% 4,39% 3,53% 7,07% 6,78% 0,96% 2,15% 0,09% 71,69%
Tyringe 3 13,50% 10,28% 4,50% 8,23% 39,97% 3,73% 1,80% 7,20% 10,15% 0,64% 2,51% 0,00% 76,44%
Tyringe 4 20,63% 13,04% 5,63% 9,38% 29,50% 2,47% 3,32% 9,12% 6,56% 0,34% 2,25% 0,00% 78,38%
Vankiva 17,53% 17,78% 3,74% 7,35% 26,93% 2,84% 2,19% 12,89% 8,38% 0,39% 0,89% 0,13% 81,24%
Verum 26,67% 29,67% 3,33% 9,00% 17,33% 2,00% 4,67% 5,33% 1,67% 0,33% 1,96% 0,00% 77,27%
Vinslöv 1 15,12% 8,93% 5,36% 7,38% 47,02% 2,02% 3,57% 3,10% 6,90% 0,60% 2,10% 0,00% 80,56%
Vinslöv 2 21,14% 10,53% 5,19% 7,75% 36,06% 2,63% 4,83% 3,80% 7,46% 0,59% 2,22% 0,00% 77,41%
Vinslöv 3 18,99% 12,48% 4,40% 8,81% 37,16% 2,75% 3,39% 5,14% 6,51% 0,37% 1,89% 0,00% 80,04%
Vittsjö 2 29,25% 13,57% 5,63% 9,95% 26,83% 2,51% 3,22% 3,92% 4,52% 0,60% 2,16% 0,00% 76,12%
Vittsjö 3 22,91% 18,92% 5,18% 9,76% 26,69% 1,79% 4,18% 2,59% 7,37% 0,60% 1,76% 0,00% 73,21%
Västra Torup 15,64% 23,93% 1,53% 7,36% 28,22% 3,07% 4,60% 5,83% 9,51% 0,31% 1,51% 0,00% 69,39%
I vallokal ej räknade röster 29,22% 10,39% 10,39% 4,55% 16,23% 7,14% 8,44% 3,25% 9,09% 1,30% 5,52% 0,00%