2006-09-22 16:35:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hässleholm

Valdeltagande
2006: 77,10%
+1,08%
2002: 76,02%

20,56%
M
12,01%
C
5,25%
FP
8,10%
KD
33,28%
S
3,09%
V
3,45%
MP
7,25%
FOV
6,50%
SD
0,50%
ÖVR
Samtliga 36 distrikt räknade.

Kommun Hässleholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5992 20,56 13 4495 15,99 10
C Centerpartiet 3500 12,01 7 3735 13,29 8
FP Folkpartiet liberalerna 1531 5,25 4 2346 8,34 5
KD Kristdemokraterna 2361 8,10 5 3123 11,11 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9699 33,28 20 9521 33,87 21
V Vänsterpartiet 901 3,09 2 1396 4,97 3
MP Miljöpartiet de gröna 1004 3,45 2 1179 4,19 2
FOV Folkets Väl 2114 7,25 4 1979 7,04 5
SD Sverigedemokraterna 1893 6,50 4 277 0,99 0
ÖVR Övriga partier 147 0,50 0 63 0,22 0

Kommun Hässleholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 29142 28114
Ogiltiga röster blanka 607
Ogiltiga röster övriga 9 549
Summa avgivna röster 29758 28663
Röstberättigade 38596 37707
Valdeltagande 77,10% 76,02%