2006-09-23 13:19:54 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hylte

Valdeltagande
2006: 77,42%
+0,69%
2002: 76,73%

15,04%
M
17,27%
C
4,06%
FP
4,80%
KD
28,25%
S
1,88%
V
1,12%
MP
0,10%
SPI
25,42%
Komv
0,75%
Senp
1,32%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Hylte

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 903 15,04 7 869 14,59 7
C Centerpartiet 1037 17,27 8 1352 22,70 11
FP Folkpartiet liberalerna 244 4,06 2 390 6,55 3
KD Kristdemokraterna 288 4,80 2 356 5,98 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1696 28,25 12 2342 39,33 20
V Vänsterpartiet 113 1,88 1 222 3,73 2
MP Miljöpartiet de gröna 67 1,12 0 114 1,91 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 6 0,10 0 281 4,72 2
Komv Kommunens Väl 1526 25,42 11
Senp Seniorpartiet 45 0,75 0
ÖVR Övriga partier 79 1,32 0 29 0,49 0

Kommun Hylte

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6004 5955
Ogiltiga röster blanka 113
Ogiltiga röster övriga 3 150
Summa avgivna röster 6120 6105
Röstberättigade 7905 7956
Valdeltagande 77,42% 76,73%