2006-09-23 13:09:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Laholm

Valdeltagande
2006: 79,15%
+1,52%
2002: 77,63%

25,29%
M
22,24%
C
6,25%
FP
4,17%
KD
23,36%
S
4,04%
V
3,36%
MP
3,13%
SPI
4,61%
Lap
0,00%
Senp
3,44%
SD
0,10%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Laholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3550 25,29 10 2202 16,54 8
C Centerpartiet 3122 22,24 9 3476 26,12 13
FP Folkpartiet liberalerna 877 6,25 3 975 7,33 4
KD Kristdemokraterna 586 4,17 2 945 7,10 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3279 23,36 10 3580 26,90 13
V Vänsterpartiet 567 4,04 2 617 4,64 2
MP Miljöpartiet de gröna 472 3,36 1 477 3,58 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 440 3,13 1 502 3,77 2
Lap Laholmspartiet 647 4,61 2 382 2,87 1
Senp Seniorpartiet 0 0,00 0
SD Sverigedemokraterna 483 3,44 1 99 0,74 0
ÖVR Övriga partier 14 0,10 0 55 0,41 0

Kommun Laholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14037 13310
Ogiltiga röster blanka 336
Ogiltiga röster övriga 6 360
Summa avgivna röster 14379 13670
Röstberättigade 18167 17609
Valdeltagande 79,15% 77,63%