2006-09-23 13:57:21 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falkenberg

Valdeltagande
2006: 80,19%
+0,44%
2002: 79,75%

18,21%
M
22,30%
C
5,32%
FP
4,50%
KD
33,36%
S
3,40%
V
3,19%
MP
4,00%
AP
2,35%
SPI
3,13%
SD
0,23%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Falkenberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4403 18,21 9 2980 12,79 7
C Centerpartiet 5391 22,30 12 4714 20,24 10
FP Folkpartiet liberalerna 1287 5,32 2 1954 8,39 4
KD Kristdemokraterna 1089 4,50 2 1295 5,56 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8067 33,36 18 7335 31,49 16
V Vänsterpartiet 823 3,40 2 1038 4,46 2
MP Miljöpartiet de gröna 771 3,19 2 768 3,30 2
AP Samhällslistan Aktiv Politik 967 4,00 2 1695 7,28 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 569 2,35 0 1330 5,71 3
SD Sverigedemokraterna 758 3,13 2
ÖVR Övriga partier 55 0,23 0 185 0,79 0

Kommun Falkenberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24180 23294
Ogiltiga röster blanka 634
Ogiltiga röster övriga 17 419
Summa avgivna röster 24831 23713
Röstberättigade 30966 29734
Valdeltagande 80,19% 79,75%