2006-09-25 08:47:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Varberg

Valdeltagande
2006: 81,93%
+1,38%
2002: 80,55%

25,46%
M
15,66%
C
5,76%
FP
5,20%
KD
34,00%
S
5,54%
V
3,19%
MP
2,17%
SPI
2,92%
SD
0,10%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Varberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 8734 25,46 15 5398 16,61 11
C Centerpartiet 5373 15,66 10 4763 14,66 9
FP Folkpartiet liberalerna 1975 5,76 4 2559 7,87 4
KD Kristdemokraterna 1782 5,20 3 2552 7,85 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11661 34,00 20 11641 35,82 22
V Vänsterpartiet 1899 5,54 4 2372 7,30 4
MP Miljöpartiet de gröna 1095 3,19 2 911 2,80 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 743 2,17 1 1955 6,02 4
SD Sverigedemokraterna 1003 2,92 2 300 0,92 0
ÖVR Övriga partier 36 0,10 0 46 0,14 0

Kommun Varberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 34301 32497
Ogiltiga röster blanka 1091
Ogiltiga röster övriga 11 708
Summa avgivna röster 35403 33205
Röstberättigade 43213 41225
Valdeltagande 81,93% 80,55%