2006-09-25 11:20:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungsbacka

Valdeltagande
2006: 85,02%
+1,77%
2002: 83,25%

34,14%
M
10,93%
C
11,18%
FP
7,87%
KD
19,59%
S
3,07%
V
3,46%
MP
2,58%
SPI
5,59%
Kbabo
1,59%
ÖVR
Samtliga 39 distrikt räknade.

Kommun Kungsbacka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14931 34,14 21 10955 27,28 17
C Centerpartiet 4781 10,93 7 4601 11,46 7
FP Folkpartiet liberalerna 4889 11,18 7 6156 15,33 10
KD Kristdemokraterna 3442 7,87 5 4086 10,18 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8567 19,59 12 9334 23,25 14
V Vänsterpartiet 1341 3,07 2 1767 4,40 3
MP Miljöpartiet de gröna 1512 3,46 2 1490 3,71 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1128 2,58 1 1363 3,39 2
Kbabo Kungsbackaborna 2444 5,59 4
ÖVR Övriga partier 696 1,59 0 399 0,99 0

Kommun Kungsbacka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 43731 40151
Ogiltiga röster blanka 652
Ogiltiga röster övriga 18 585
Summa avgivna röster 44401 40736
Röstberättigade 52225 48931
Valdeltagande 85,02% 83,25%