2006-09-24 19:09:53 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Öckerö

Valdeltagande
2006: 86,74%
+2,39%
2002: 84,35%

28,73%
M
0,84%
C
10,11%
FP
22,97%
KD
25,39%
S
3,57%
V
6,91%
MP
1,47%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Öckerö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2262 28,73 12 1960 26,34 11
C Centerpartiet 66 0,84 0 124 1,67 0
FP Folkpartiet liberalerna 796 10,11 4 757 10,17 4
KD Kristdemokraterna 1808 22,97 10 1819 24,45 10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1999 25,39 11 2040 27,42 12
V Vänsterpartiet 281 3,57 1 338 4,54 2
MP Miljöpartiet de gröna 544 6,91 3 356 4,78 2
ÖVR Övriga partier 116 1,47 0 47 0,63 0

Kommun Öckerö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7872 7441
Ogiltiga röster blanka 169
Ogiltiga röster övriga 0 135
Summa avgivna röster 8041 7576
Röstberättigade 9270 8982
Valdeltagande 86,74% 84,35%