2006-09-24 18:52:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tjörn

Valdeltagande
2006: 83,75%
+2,14%
2002: 81,61%

15,76%
M
4,86%
C
14,96%
FP
10,21%
KD
29,45%
S
2,25%
V
3,45%
MP
5,86%
SB
11,63%
KAL
0,45%
SPI
1,12%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Tjörn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1518 15,76 7 1054 11,57 5
C Centerpartiet 468 4,86 2 356 3,91 2
FP Folkpartiet liberalerna 1441 14,96 6 1405 15,42 6
KD Kristdemokraterna 983 10,21 4 978 10,73 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2836 29,45 13 3004 32,96 14
V Vänsterpartiet 217 2,25 1 269 2,95 1
MP Miljöpartiet de gröna 332 3,45 1 274 3,01 1
SB Samhällets bästa 564 5,86 2 578 6,34 3
KAL Kommunalt Alternativ 1120 11,63 5 1044 11,46 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 43 0,45 0 78 0,86 0
ÖVR Övriga partier 108 1,12 0 73 0,80 0

Kommun Tjörn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9630 9113
Ogiltiga röster blanka 206
Ogiltiga röster övriga 2 171
Summa avgivna röster 9838 9284
Röstberättigade 11747 11376
Valdeltagande 83,75% 81,61%