2006-09-25 11:02:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Orust

Valdeltagande
2006: 81,26%
+3,02%
2002: 78,24%

19,44%
M
15,98%
C
11,59%
FP
6,48%
KD
29,35%
S
3,95%
V
5,95%
MP
3,65%
FPO
1,66%
SPI
1,82%
SD
0,14%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Orust

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1872 19,44 8 1328 14,82 6
C Centerpartiet 1539 15,98 7 1179 13,15 6
FP Folkpartiet liberalerna 1116 11,59 5 1344 14,99 6
KD Kristdemokraterna 624 6,48 3 636 7,10 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2826 29,35 12 2893 32,28 13
V Vänsterpartiet 380 3,95 2 602 6,72 3
MP Miljöpartiet de gröna 573 5,95 2 526 5,87 2
FPO Folkviljan på Orust 351 3,65 1 389 4,34 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 160 1,66 0
SD Sverigedemokraterna 175 1,82 1
ÖVR Övriga partier 13 0,14 0 66 0,74 0

Kommun Orust

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9629 8963
Ogiltiga röster blanka 209
Ogiltiga röster övriga 5 157
Summa avgivna röster 9843 9120
Röstberättigade 12113 11656
Valdeltagande 81,26% 78,24%