2006-09-24 18:41:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sotenäs

Valdeltagande
2006: 80,58%
+3,15%
2002: 77,43%

30,62%
M
5,52%
C
13,39%
FP
7,17%
KD
31,28%
S
1,50%
V
3,44%
MP
6,30%
NSP
0,78%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Sotenäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1836 30,62 13 1301 22,34 9
C Centerpartiet 331 5,52 2 301 5,17 2
FP Folkpartiet liberalerna 803 13,39 6 737 12,66 5
KD Kristdemokraterna 430 7,17 3 350 6,01 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1876 31,28 13 2278 39,12 17
V Vänsterpartiet 90 1,50 0 182 3,13 1
MP Miljöpartiet de gröna 206 3,44 1 187 3,21 1
NSP Nya Sotenäspartiet 378 6,30 3 462 7,93 3
ÖVR Övriga partier 47 0,78 0 25 0,43 0

Kommun Sotenäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5997 5823
Ogiltiga röster blanka 147
Ogiltiga röster övriga 1 127
Summa avgivna röster 6145 5950
Röstberättigade 7626 7684
Valdeltagande 80,58% 77,43%