2006-09-25 11:18:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Munkedal

Valdeltagande
2006: 75,31%
+0,70%
2002: 74,61%

13,81%
M
20,93%
C
5,10%
FP
9,61%
KD
33,60%
S
6,00%
V
3,07%
MP
5,27%
KSFF
2,25%
SD
0,36%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Munkedal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 815 13,81 5 660 11,14 4
C Centerpartiet 1235 20,93 7 1313 22,16 8
FP Folkpartiet liberalerna 301 5,10 2 327 5,52 2
KD Kristdemokraterna 567 9,61 3 657 11,09 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1983 33,60 12 2011 33,94 12
V Vänsterpartiet 354 6,00 2 407 6,87 2
MP Miljöpartiet de gröna 181 3,07 1 163 2,75 1
KSFF Kommunal Samverkan med Folket I Focus 311 5,27 2 358 6,04 2
SD Sverigedemokraterna 133 2,25 1
ÖVR Övriga partier 21 0,36 0 30 0,51 0

Kommun Munkedal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5901 5926
Ogiltiga röster blanka 199
Ogiltiga röster övriga 6 127
Summa avgivna röster 6106 6053
Röstberättigade 8108 8113
Valdeltagande 75,31% 74,61%