2006-09-25 11:29:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tanum

Valdeltagande
2006: 77,12%
+2,49%
2002: 74,63%

21,01%
M
27,57%
C
12,84%
FP
3,50%
KD
20,99%
S
0,24%
V
0,45%
MP
11,95%
MVT
1,45%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Tanum

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1548 21,01 9 1101 15,78 7
C Centerpartiet 2031 27,57 12 1706 24,46 10
FP Folkpartiet liberalerna 946 12,84 5 1207 17,30 7
KD Kristdemokraterna 258 3,50 1 423 6,06 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1546 20,99 9 1730 24,80 10
V Vänsterpartiet 18 0,24 0 71 1,02 0
MP Miljöpartiet de gröna 33 0,45 0 69 0,99 0
MVT Miljö- och Vänsterlistan i Tanum 880 11,95 5 624 8,94 4
ÖVR Övriga partier 107 1,45 0 45 0,65 0

Kommun Tanum

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7367 6976
Ogiltiga röster blanka 215
Ogiltiga röster övriga 4 185
Summa avgivna röster 7586 7161
Röstberättigade 9837 9595
Valdeltagande 77,12% 74,63%