2006-09-25 09:42:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ale

Valdeltagande
2006: 79,13%
+0,61%
2002: 78,52%

14,82%
M
6,80%
C
6,11%
FP
6,66%
KD
39,70%
S
7,31%
V
4,02%
MP
11,57%
ADK
2,79%
SD
0,23%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Ale

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2291 14,82 7 1338 9,04 5
C Centerpartiet 1052 6,80 3 926 6,26 3
FP Folkpartiet liberalerna 944 6,11 3 1263 8,54 4
KD Kristdemokraterna 1029 6,66 3 1319 8,92 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6138 39,70 20 6205 41,94 21
V Vänsterpartiet 1131 7,31 4 1445 9,77 5
MP Miljöpartiet de gröna 621 4,02 2 566 3,83 2
ADK Ale - demokraterna 1789 11,57 6 1578 10,67 5
SD Sverigedemokraterna 431 2,79 1
ÖVR Övriga partier 36 0,23 0 155 1,05 0

Kommun Ale

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15462 14795
Ogiltiga röster blanka 313
Ogiltiga röster övriga 9 254
Summa avgivna röster 15784 15049
Röstberättigade 19947 19167
Valdeltagande 79,13% 78,52%