2006-09-26 11:39:53 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vårgårda

Valdeltagande
2006: 81,77%
+1,68%
2002: 80,09%

15,44%
M
26,84%
C
9,81%
FP
12,67%
KD
27,25%
S
1,74%
V
3,82%
MP
2,19%
SD
0,24%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vårgårda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1009 15,44 6 707 11,34 5
C Centerpartiet 1754 26,84 11 1699 27,26 11
FP Folkpartiet liberalerna 641 9,81 4 752 12,07 5
KD Kristdemokraterna 828 12,67 5 941 15,10 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1781 27,25 11 1572 25,22 11
V Vänsterpartiet 114 1,74 1 310 4,97 2
MP Miljöpartiet de gröna 250 3,82 2 222 3,56 1
SD Sverigedemokraterna 143 2,19 1
ÖVR Övriga partier 16 0,24 0 29 0,47 0

Kommun Vårgårda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6536 6232
Ogiltiga röster blanka 151
Ogiltiga röster övriga 3 136
Summa avgivna röster 6690 6368
Röstberättigade 8181 7951
Valdeltagande 81,77% 80,09%