2006-09-24 18:42:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bollebygd

Valdeltagande
2006: 84,28%
+1,14%
2002: 83,14%

30,14%
M
10,44%
C
4,79%
FP
6,06%
KD
35,56%
S
6,24%
V
3,36%
MP
2,86%
SD
0,55%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Bollebygd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1541 30,14 9 1092 22,96 7
C Centerpartiet 534 10,44 3 543 11,42 4
FP Folkpartiet liberalerna 245 4,79 2 252 5,30 2
KD Kristdemokraterna 310 6,06 2 478 10,05 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1818 35,56 11 1716 36,08 11
V Vänsterpartiet 319 6,24 2 270 5,68 2
MP Miljöpartiet de gröna 172 3,36 1 377 7,93 2
SD Sverigedemokraterna 146 2,86 1
ÖVR Övriga partier 28 0,55 0 28 0,59 0

Kommun Bollebygd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5113 4756
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 1 127
Summa avgivna röster 5232 4883
Röstberättigade 6208 5873
Valdeltagande 84,28% 83,14%