2006-09-22 08:20:40 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Grästorp

Valdeltagande
2006: 80,78%
+2,67%
2002: 78,11%

31,10%
M
23,73%
C
8,32%
FP
3,00%
KD
27,32%
S
0,76%
V
0,64%
MP
3,78%
FFK
1,34%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Grästorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1110 31,10 10 784 22,64 7
C Centerpartiet 847 23,73 7 946 27,32 9
FP Folkpartiet liberalerna 297 8,32 3 446 12,88 4
KD Kristdemokraterna 107 3,00 1 75 2,17 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 975 27,32 9 963 27,81 9
V Vänsterpartiet 27 0,76 0 30 0,87 0
MP Miljöpartiet de gröna 23 0,64 0 41 1,18 0
FFK Fram För Kommunen 135 3,78 1 164 4,74 2
ÖVR Övriga partier 48 1,34 0 14 0,40 0

Kommun Grästorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3569 3463
Ogiltiga röster blanka 92
Ogiltiga röster övriga 3 76
Summa avgivna röster 3664 3539
Röstberättigade 4536 4531
Valdeltagande 80,78% 78,11%