2006-09-22 08:48:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlsborg

Valdeltagande
2006: 82,16%
+1,01%
2002: 81,15%

14,69%
M
24,84%
C
8,03%
FP
4,75%
KD
43,33%
S
0,83%
V
1,93%
MP
1,60%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Karlsborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 653 14,69 5 608 13,93 5
C Centerpartiet 1104 24,84 8 867 19,87 6
FP Folkpartiet liberalerna 357 8,03 3 425 9,74 3
KD Kristdemokraterna 211 4,75 1 336 7,70 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1926 43,33 14 1967 45,07 15
V Vänsterpartiet 37 0,83 0 37 0,85 0
MP Miljöpartiet de gröna 86 1,93 0 90 2,06 0
ÖVR Övriga partier 71 1,60 0 34 0,78 0

Kommun Karlsborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4445 4364
Ogiltiga röster blanka 143
Ogiltiga röster övriga 3 144
Summa avgivna röster 4591 4508
Röstberättigade 5588 5555
Valdeltagande 82,16% 81,15%