2006-09-22 08:55:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gullspång

Valdeltagande
2006: 80,31%
+1,68%
2002: 78,63%

6,43%
M
7,37%
C
4,85%
FP
0,60%
KD
33,99%
S
1,26%
V
1,12%
MP
30,12%
KVF
0,98%
SPI
12,36%
Rättv
0,92%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Gullspång

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 224 6,43 2 186 5,31 2
C Centerpartiet 257 7,37 3 260 7,43 3
FP Folkpartiet liberalerna 169 4,85 2 118 3,37 1
KD Kristdemokraterna 21 0,60 0 130 3,71 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1185 33,99 12 1055 30,13 13
V Vänsterpartiet 44 1,26 0 160 4,57 2
MP Miljöpartiet de gröna 39 1,12 0 44 1,26 0
KVF Kommunpartiet vår framtid 1050 30,12 11 1439 41,10 17
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 34 0,98 0 103 2,94 1
Rättv RÄTT VÄG för Gullspångs kommun 431 12,36 5
ÖVR Övriga partier 32 0,92 0 6 0,17 0

Kommun Gullspång

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3486 3501
Ogiltiga röster blanka 48
Ogiltiga röster övriga 3 32
Summa avgivna röster 3537 3533
Röstberättigade 4404 4493
Valdeltagande 80,31% 78,63%