2006-09-22 14:39:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bengtsfors

Valdeltagande
2006: 75,33%
+0,28%
2002: 75,05%

11,01%
M
24,61%
C
7,61%
FP
7,58%
KD
39,21%
S
4,73%
V
1,13%
MP
0,00%
KPT
2,48%
Väp
1,63%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Bengtsfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 670 11,01 4 531 8,56 3
C Centerpartiet 1497 24,61 8 1137 18,33 7
FP Folkpartiet liberalerna 463 7,61 3 646 10,41 4
KD Kristdemokraterna 461 7,58 3 466 7,51 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2385 39,21 14 2885 46,51 16
V Vänsterpartiet 288 4,73 2 368 5,93 2
MP Miljöpartiet de gröna 69 1,13 0 46 0,74 0
KPT Kommunpartiet 0 0,00 0 51 0,82 0
Väp Välfärdspartiet 151 2,48 1
ÖVR Övriga partier 99 1,63 0 73 1,18 0

Kommun Bengtsfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6083 6203
Ogiltiga röster blanka 133
Ogiltiga röster övriga 2 141
Summa avgivna röster 6218 6344
Röstberättigade 8254 8453
Valdeltagande 75,33% 75,05%