2006-09-25 18:20:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mellerud

Valdeltagande
2006: 75,57%
-0,06%
2002: 75,63%

13,71%
M
24,58%
C
5,44%
FP
12,72%
KD
28,54%
S
6,15%
V
2,81%
MP
0,25%
SPI
0,07%
2,74%
KpM
2,79%
SD
0,20%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Mellerud

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 771 13,71 6 726 12,88 5
C Centerpartiet 1382 24,58 10 1075 19,07 8
FP Folkpartiet liberalerna 306 5,44 2 615 10,91 5
KD Kristdemokraterna 715 12,72 5 706 12,53 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1605 28,54 12 1688 29,95 12
V Vänsterpartiet 346 6,15 3 390 6,92 3
MP Miljöpartiet de gröna 158 2,81 1 214 3,80 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 14 0,25 0 156 2,77 1
FÖRÄNDRING 4 0,07 0
KpM Kommunpartiet i Mellerud 154 2,74 1
SD Sverigedemokraterna 157 2,79 1
ÖVR Övriga partier 11 0,20 0 66 1,17 0

Kommun Mellerud

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5623 5636
Ogiltiga röster blanka 157
Ogiltiga röster övriga 2 148
Summa avgivna röster 5782 5784
Röstberättigade 7651 7648
Valdeltagande 75,57% 75,63%