2006-09-25 18:30:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lilla Edet

Valdeltagande
2006: 76,12%
+1,36%
2002: 74,76%

14,88%
M
23,02%
C
5,93%
FP
4,94%
KD
35,75%
S
9,40%
V
2,98%
MP
2,68%
SD
0,44%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Lilla Edet

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1094 14,88 5 807 11,30 4
C Centerpartiet 1693 23,02 7 1606 22,48 7
FP Folkpartiet liberalerna 436 5,93 2 762 10,67 3
KD Kristdemokraterna 363 4,94 1 447 6,26 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2629 35,75 11 2433 34,06 11
V Vänsterpartiet 691 9,40 3 727 10,18 3
MP Miljöpartiet de gröna 219 2,98 1 306 4,28 1
SD Sverigedemokraterna 197 2,68 1
ÖVR Övriga partier 32 0,44 0 56 0,78 0

Kommun Lilla Edet

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7354 7144
Ogiltiga röster blanka 197
Ogiltiga röster övriga 8 202
Summa avgivna röster 7559 7346
Röstberättigade 9931 9826
Valdeltagande 76,12% 74,76%