2006-09-25 13:08:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mark

Valdeltagande
2006: 80,59%
+1,05%
2002: 79,54%

16,14%
M
14,84%
C
4,73%
FP
5,58%
KD
36,14%
S
5,66%
V
2,77%
MP
10,77%
MBP
0,45%
SPI
1,41%
SjiM
1,52%
ÖVR
Samtliga 27 distrikt räknade.

Kommun Mark

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3291 16,14 8 2089 10,68 5
C Centerpartiet 3027 14,84 8 3029 15,48 8
FP Folkpartiet liberalerna 965 4,73 2 1433 7,32 4
KD Kristdemokraterna 1138 5,58 3 1590 8,13 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7370 36,14 20 7571 38,69 20
V Vänsterpartiet 1155 5,66 3 1544 7,89 4
MP Miljöpartiet de gröna 564 2,77 1 595 3,04 2
MBP Markbygdspartiet 2196 10,77 6 1343 6,86 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 91 0,45 0
SjiM Sjukvårdspartiet i Mark 288 1,41 0
ÖVR Övriga partier 310 1,52 0 373 1,91 0

Kommun Mark

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20395 19567
Ogiltiga röster blanka 444
Ogiltiga röster övriga 17 467
Summa avgivna röster 20856 20034
Röstberättigade 25879 25186
Valdeltagande 80,59% 79,54%