2006-09-21 18:59:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Götene

Valdeltagande
2006: 81,34%
+0,60%
2002: 80,74%

16,47%
M
13,33%
C
7,16%
FP
13,30%
KD
35,86%
S
2,61%
V
4,35%
MP
5,30%
GÖF
1,63%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Götene

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1300 16,47 7 915 11,64 5
C Centerpartiet 1052 13,33 6 1135 14,44 6
FP Folkpartiet liberalerna 565 7,16 3 786 10,00 4
KD Kristdemokraterna 1050 13,30 5 1033 13,14 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2831 35,86 15 2699 34,34 14
V Vänsterpartiet 206 2,61 1 467 5,94 2
MP Miljöpartiet de gröna 343 4,35 2 319 4,06 2
GÖF Götenes framtid 418 5,30 2 481 6,12 3
ÖVR Övriga partier 129 1,63 0 25 0,32 0

Kommun Götene

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7894 7860
Ogiltiga röster blanka 207
Ogiltiga röster övriga 4 177
Summa avgivna röster 8105 8037
Röstberättigade 9964 9954
Valdeltagande 81,34% 80,74%