2006-09-24 20:43:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Göteborg

Område M C FP KD S V MP K SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
Göteborg 1 19,67% 2,86% 8,39% 4,64% 44,71% 6,84% 5,85% 1,16% 4,00% 0,27% 1,60% 1,64% 0,06% 74,32%
Backa-Brunnsbo 1 24,25% 2,89% 8,95% 5,87% 40,04% 5,10% 4,52% 2,02% 3,95% 0,77% 1,64% 1,42% 0,00% 75,45%
Backa-Brunnsbo 2 13,11% 2,15% 7,02% 3,93% 50,84% 10,30% 5,43% 1,22% 4,49% 0,28% 1,22% 2,37% 0,18% 68,67%
Backa-Brunnsbo 3 15,81% 2,30% 8,90% 5,14% 46,51% 8,67% 6,06% 1,15% 3,15% 0,46% 1,84% 2,40% 0,07% 75,52%
Backa-Brunnsbo 4 11,38% 2,17% 4,96% 3,62% 51,81% 9,51% 8,38% 1,24% 4,65% 0,21% 2,07% 1,53% 0,00% 61,38%
Backa-Brunnsbo 5 12,10% 1,58% 5,68% 3,54% 57,82% 7,26% 3,82% 0,65% 5,68% 0,47% 1,40% 0,92% 0,09% 66,08%
Backa-Brunnsbo 6 18,64% 1,76% 7,68% 3,53% 52,64% 6,17% 3,40% 0,38% 4,03% 1,01% 0,76% 1,36% 0,25% 83,20%
Backa-Brunnsbo 7 20,42% 2,12% 8,19% 4,34% 47,59% 6,94% 3,47% 1,16% 4,43% 0,48% 0,87% 1,42% 0,09% 78,25%
Biskopsgården 1 8,37% 0,74% 3,50% 1,38% 49,58% 11,02% 11,65% 5,61% 3,18% 0,21% 4,77% 1,77% 0,21% 59,63%
Biskopsgården 2 8,32% 1,64% 3,61% 3,28% 54,60% 13,02% 6,46% 1,97% 4,49% 0,11% 2,52% 2,25% 0,00% 56,36%
Biskopsgården 3 12,03% 1,24% 5,12% 3,73% 55,05% 9,13% 5,39% 2,49% 3,46% 0,28% 2,07% 1,23% 0,14% 62,12%
Biskopsgården 4 9,26% 2,31% 5,09% 4,17% 40,74% 16,51% 11,27% 3,09% 2,62% 0,00% 4,94% 1,37% 0,00% 56,11%
Biskopsgården 5 4,76% 1,31% 3,80% 3,92% 65,40% 9,99% 3,92% 3,45% 1,90% 0,00% 1,55% 0,59% 0,12% 50,60%
Biskopsgården 6 4,31% 1,93% 3,27% 2,08% 59,73% 13,37% 6,39% 2,82% 2,97% 0,15% 2,97% 1,75% 0,00% 51,35%
Björlanda 1 30,55% 5,35% 9,79% 5,08% 35,99% 3,72% 3,45% 0,27% 4,99% 0,00% 0,82% 1,08% 0,00% 86,84%
Björlanda 2 36,01% 6,88% 9,20% 5,81% 31,01% 2,59% 2,86% 0,36% 4,20% 0,45% 0,63% 1,24% 0,00% 86,55%
Björlanda 3 28,25% 6,33% 7,87% 7,31% 34,42% 3,65% 5,28% 0,65% 4,55% 0,24% 1,46% 1,99% 0,00% 85,39%
Brämaregården 1 15,62% 3,26% 9,19% 2,59% 34,67% 10,19% 12,70% 2,76% 4,59% 0,08% 4,34% 3,70% 0,00% 64,20%
Brämaregården 2 24,94% 3,65% 10,42% 4,32% 33,21% 7,45% 10,65% 1,41% 2,23% 0,07% 1,64% 1,32% 0,00% 84,27%
Brämaregården 3 14,22% 1,95% 8,86% 2,53% 43,23% 9,74% 8,76% 2,73% 3,80% 0,19% 3,99% 1,63% 0,19% 59,40%
Brämaregården 4 12,93% 2,42% 7,34% 5,42% 46,37% 9,26% 7,17% 1,92% 4,92% 0,17% 2,09% 1,56% 0,00% 72,16%
Brämaregården 5 15,41% 2,01% 8,66% 5,10% 41,29% 8,48% 9,94% 1,64% 4,01% 0,27% 3,19% 2,32% 0,00% 72,13%
Hjuvik 1 37,36% 3,82% 11,86% 6,79% 28,32% 2,03% 5,23% 0,55% 2,89% 0,23% 0,94% 1,38% 0,00% 87,78%
Hjuvik 2 41,17% 3,72% 13,38% 9,26% 20,74% 1,74% 7,60% 0,08% 1,43% 0,00% 0,87% 0,94% 0,00% 90,55%
Hjuvik 3 37,62% 2,97% 11,47% 7,67% 30,28% 2,15% 3,38% 0,58% 2,81% 0,00% 1,07% 1,70% 0,08% 89,75%
Jättesten-Svartedalen 1 22,10% 2,14% 9,94% 4,74% 39,28% 7,43% 7,61% 1,95% 3,06% 0,09% 1,67% 0,92% 0,28% 71,15%
Jättesten-Svartedalen 2 11,30% 1,56% 4,67% 3,02% 55,89% 9,93% 5,55% 1,36% 4,67% 0,19% 1,85% 2,38% 0,00% 70,13%
Jättesten-Svartedalen 3 14,77% 1,41% 5,48% 3,82% 57,26% 7,63% 4,07% 1,66% 2,57% 0,33% 1,00% 1,71% 0,00% 68,76%
Jättesten-Svartedalen 4 10,66% 0,89% 3,93% 4,95% 61,80% 6,22% 3,30% 0,63% 5,71% 0,25% 1,65% 1,38% 0,13% 61,82%
Jättesten-Svartedalen 5 10,44% 1,49% 4,37% 3,19% 56,02% 8,52% 5,64% 1,60% 6,28% 0,43% 2,02% 1,47% 0,00% 61,33%
Kvillebäcken 1 14,55% 3,31% 7,94% 2,32% 37,60% 13,01% 11,80% 1,98% 3,86% 0,44% 3,20% 3,92% 0,00% 60,94%
Kvillebäcken 2 13,80% 0,99% 7,89% 3,94% 48,03% 8,87% 8,59% 1,69% 3,80% 0,42% 1,97% 1,92% 0,55% 60,41%
Kvillebäcken 3 16,06% 2,34% 8,72% 3,51% 44,04% 7,87% 10,00% 0,85% 3,40% 0,43% 2,77% 1,16% 0,00% 65,54%
Kvillebäcken 4 16,05% 2,15% 6,65% 4,50% 44,17% 9,20% 9,92% 2,56% 2,35% 0,00% 2,45% 1,11% 0,20% 62,33%
Kvillebäcken 5 18,59% 2,92% 7,35% 4,00% 42,16% 8,32% 6,81% 1,62% 5,73% 0,22% 2,27% 2,73% 0,00% 67,74%
Kärra-Rödbo 1 16,95% 1,89% 6,95% 4,53% 52,74% 6,42% 3,16% 0,32% 6,11% 0,21% 0,74% 1,86% 0,00% 80,07%
Kärra-Rödbo 2 18,81% 1,47% 8,03% 3,04% 51,71% 6,86% 2,94% 0,78% 5,48% 0,20% 0,69% 1,64% 0,10% 81,24%
Kärra-Rödbo 3 13,44% 2,41% 7,02% 4,51% 59,28% 5,32% 2,01% 0,50% 4,11% 0,10% 1,30% 0,00% 0,00% 77,41%
Kärra-Rödbo 4 12,78% 2,22% 6,56% 5,11% 59,00% 6,44% 2,56% 0,22% 3,67% 0,44% 1,00% 1,10% 0,00% 79,27%
Kärra-Rödbo 5 23,27% 2,13% 7,97% 4,46% 47,08% 4,57% 2,87% 0,21% 5,84% 0,11% 1,49% 2,18% 0,10% 80,12%
Kärra-Rödbo 6 25,23% 2,35% 8,82% 5,25% 44,84% 3,66% 5,07% 0,56% 3,66% 0,19% 0,38% 1,75% 0,00% 85,37%
Kärra-Rödbo 7 26,95% 7,39% 9,58% 4,19% 33,13% 3,79% 5,59% 0,80% 7,19% 0,20% 1,20% 1,95% 0,20% 80,25%
Kärrdalen-Slätta Damm 1 20,54% 2,36% 11,78% 3,93% 44,22% 6,29% 5,27% 0,67% 3,03% 0,11% 1,80% 1,65% 0,11% 80,77%
Kärrdalen-Slätta Damm 2 28,51% 3,10% 10,34% 7,24% 36,21% 6,44% 4,48% 0,92% 1,61% 0,11% 1,03% 0,68% 0,00% 78,92%
Kärrdalen-Slätta Damm 3 30,58% 3,15% 10,75% 5,56% 35,03% 4,54% 4,54% 0,37% 4,54% 0,19% 0,74% 1,28% 0,00% 80,78%
Kärrdalen-Slätta Damm 4 12,99% 2,30% 7,79% 4,00% 46,05% 9,09% 7,99% 0,80% 6,49% 0,60% 1,90% 2,05% 0,00% 72,74%
Kärrdalen-Slätta Damm 5 18,85% 1,63% 8,82% 4,47% 43,36% 8,93% 6,97% 1,31% 3,70% 0,22% 1,74% 1,71% 0,00% 70,33%
Länsmansgården 1 9,84% 0,35% 4,49% 2,59% 55,09% 9,50% 5,87% 3,11% 5,53% 1,38% 2,25% 1,70% 0,00% 59,56%
Länsmansgården 2 7,07% 1,54% 5,40% 3,47% 57,07% 9,77% 4,24% 2,83% 5,78% 0,51% 2,31% 2,51% 0,00% 58,50%
Länsmansgården 3 10,66% 1,91% 6,01% 4,10% 56,15% 7,51% 4,37% 1,64% 5,74% 0,55% 1,37% 1,48% 0,00% 63,34%
Nolered-Torslanda 1 27,91% 3,56% 9,26% 5,82% 39,43% 2,61% 5,34% 0,59% 4,04% 0,59% 0,83% 1,06% 0,00% 82,22%
Nolered-Torslanda 2 27,38% 5,26% 13,11% 6,43% 35,14% 2,92% 6,18% 0,25% 2,67% 0,08% 0,58% 1,56% 0,00% 83,82%
Nolered-Torslanda 3 25,76% 3,92% 9,66% 4,79% 42,82% 3,13% 5,31% 0,09% 3,39% 0,26% 0,87% 1,37% 0,17% 81,55%
Nolered-Torslanda 4 24,50% 4,71% 11,97% 5,83% 42,30% 2,08% 3,83% 0,72% 3,27% 0,08% 0,72% 2,03% 0,00% 87,66%
Nolered-Torslanda 5 24,53% 6,38% 11,48% 5,70% 36,98% 4,13% 3,90% 0,45% 5,55% 0,23% 0,68% 1,48% 0,00% 84,25%
Sannegården 1 33,81% 2,87% 12,75% 3,85% 35,09% 3,32% 4,91% 0,53% 1,74% 0,53% 0,60% 1,56% 0,00% 85,14%
Sannegården 2 38,94% 3,00% 12,31% 4,33% 27,79% 3,16% 6,99% 0,00% 2,00% 0,50% 1,00% 1,63% 0,16% 85,00%
Sannegården 3 14,94% 3,33% 7,78% 4,07% 41,48% 10,74% 8,15% 1,60% 5,93% 0,62% 1,36% 2,53% 0,00% 73,87%
Sannegården 4 17,51% 2,52% 7,76% 3,98% 48,95% 7,23% 4,72% 0,73% 4,72% 0,52% 1,36% 1,65% 0,00% 75,25%
Sannegården 5 10,85% 2,56% 4,39% 3,17% 52,68% 9,15% 8,78% 1,22% 5,85% 0,24% 1,10% 2,15% 0,00% 72,37%
Sannegården 6 15,83% 2,52% 9,66% 4,06% 45,38% 6,44% 9,94% 0,98% 3,78% 0,14% 1,26% 2,46% 0,00% 68,99%
Sannegården 7 17,96% 2,83% 9,05% 5,23% 39,60% 10,75% 8,63% 0,99% 3,68% 0,00% 1,27% 2,61% 0,14% 68,33%
Skälltorp-Skogome 1 14,29% 1,55% 8,23% 4,19% 57,14% 5,90% 2,64% 0,62% 3,57% 0,47% 1,40% 0,62% 0,00% 64,93%
Skälltorp-Skogome 2 13,22% 1,01% 7,77% 5,15% 58,12% 6,56% 2,42% 0,61% 3,33% 0,20% 1,61% 1,20% 0,00% 69,85%
Skälltorp-Skogome 3 8,61% 1,66% 5,74% 2,72% 52,42% 11,63% 7,10% 0,76% 5,44% 0,45% 3,47% 2,07% 0,00% 64,14%
Skälltorp-Skogome 4 14,82% 2,19% 8,99% 5,02% 51,66% 7,37% 3,08% 1,21% 3,56% 0,24% 1,86% 1,75% 0,08% 73,31%
Skälltorp-Skogome 5 22,97% 3,06% 10,67% 4,91% 44,17% 5,90% 3,70% 0,21% 3,41% 0,21% 0,78% 1,19% 0,07% 87,85%
Skälltorp-Skogome 6 21,43% 2,31% 8,79% 5,09% 46,11% 6,32% 4,39% 1,39% 2,70% 0,23% 1,23% 0,76% 0,08% 80,74%
Tuve-Säve 1 25,37% 4,11% 10,92% 7,14% 37,68% 4,93% 4,52% 0,41% 3,78% 0,33% 0,82% 1,54% 0,00% 78,29%
Tuve-Säve 2 20,15% 1,31% 9,34% 4,91% 48,98% 6,31% 4,01% 0,57% 3,52% 0,16% 0,74% 0,81% 0,00% 79,21%
Tuve-Säve 3 14,55% 2,22% 6,91% 4,56% 54,50% 6,17% 3,95% 0,49% 4,81% 0,62% 1,23% 1,22% 0,24% 71,69%
Tuve-Säve 4 11,39% 1,38% 5,38% 2,38% 54,44% 9,51% 4,88% 2,38% 6,01% 0,13% 2,13% 1,36% 0,12% 60,25%
Tuve-Säve 5 25,12% 4,23% 11,95% 6,96% 39,04% 3,20% 4,70% 0,94% 3,20% 0,09% 0,56% 0,47% 0,19% 89,02%
Tuve-Säve 6 23,39% 10,07% 8,41% 5,08% 36,32% 3,49% 5,00% 0,79% 6,26% 0,08% 1,11% 1,64% 0,00% 83,03%
I vallokal ej räknade röster 19,75% 2,41% 8,13% 3,15% 38,92% 9,29% 11,87% 0,58% 2,41% 0,33% 3,15% 3,44% 0,16%
Göteborg 2 17,43% 2,38% 8,66% 5,04% 43,04% 8,18% 7,85% 1,88% 3,20% 0,19% 2,16% 1,58% 0,06% 69,10%
Bagaregården-Redbergslid 1 22,33% 4,57% 11,84% 2,96% 35,78% 9,42% 7,53% 0,54% 2,78% 0,00% 2,24% 1,76% 0,00% 79,99%
Bagaregården-Redbergslid 2 19,62% 3,90% 13,41% 6,91% 31,53% 6,41% 10,81% 1,60% 3,20% 0,20% 2,40% 1,77% 0,00% 73,22%
Bagaregården-Redbergslid 3 22,05% 3,55% 11,79% 3,93% 29,91% 8,37% 13,05% 1,65% 2,53% 0,13% 3,04% 2,95% 0,00% 82,96%
Bagaregården-Redbergslid 4 21,25% 3,19% 11,57% 3,66% 33,06% 8,26% 12,87% 1,06% 2,13% 0,24% 2,72% 1,97% 0,12% 77,09%
Bergsjön 1 7,83% 0,98% 3,26% 2,12% 54,98% 12,72% 7,50% 2,77% 3,92% 0,33% 3,59% 1,13% 0,00% 43,82%
Bergsjön 2 6,69% 1,54% 4,63% 4,53% 55,10% 10,40% 6,80% 2,99% 2,88% 0,00% 4,43% 1,72% 0,00% 56,52%
Bergsjön 3 8,64% 2,20% 6,10% 5,08% 40,34% 15,93% 11,02% 2,88% 1,53% 0,00% 6,27% 0,84% 0,00% 60,47%
Bergsjön 4 14,18% 1,52% 6,25% 8,54% 49,39% 7,32% 4,73% 2,74% 3,51% 0,46% 1,37% 1,80% 0,00% 68,72%
Bergsjön 5 6,97% 1,14% 4,27% 5,83% 60,74% 9,39% 5,41% 2,28% 1,99% 0,00% 1,99% 0,99% 0,00% 48,33%
Bergsjön 6 6,88% 0,13% 3,77% 2,86% 69,48% 8,31% 2,34% 2,73% 2,47% 0,13% 0,91% 0,39% 0,00% 53,27%
Bergsjön 7 6,14% 1,27% 2,75% 6,99% 56,99% 11,65% 6,99% 2,54% 1,06% 0,21% 3,39% 0,63% 0,63% 48,98%
Bergsjön 8 6,94% 0,48% 5,97% 4,19% 63,39% 9,03% 4,03% 1,45% 2,42% 0,16% 1,94% 0,48% 0,00% 45,24%
Bergum-Gunnilse 1 17,51% 3,68% 8,92% 6,55% 45,91% 4,83% 4,34% 0,65% 6,55% 0,16% 0,90% 1,53% 0,08% 79,06%
Bergum-Gunnilse 2 17,34% 6,65% 8,17% 5,75% 42,74% 5,85% 4,94% 0,10% 7,16% 0,30% 1,01% 2,83% 0,29% 79,81%
Bergum-Gunnilse 3 20,63% 3,77% 7,00% 7,17% 42,06% 4,93% 6,37% 0,63% 6,01% 0,09% 1,35% 1,59% 0,00% 80,64%
Björkekärr 1 17,34% 4,12% 12,83% 6,69% 28,93% 11,20% 13,14% 1,24% 2,02% 0,08% 2,41% 1,15% 0,08% 76,59%
Björkekärr 2 19,54% 3,69% 12,84% 7,51% 39,21% 4,64% 8,74% 0,68% 2,73% 0,00% 0,41% 1,48% 0,13% 86,71%
Björkekärr 3 13,00% 2,72% 8,23% 5,76% 43,62% 8,31% 9,88% 1,40% 4,03% 0,41% 2,63% 1,62% 0,08% 73,48%
Björkekärr 4 26,14% 3,24% 16,43% 8,88% 27,35% 4,00% 10,09% 0,76% 1,27% 0,38% 1,46% 0,94% 0,00% 87,51%
Gamlestaden-Utby 1 11,56% 1,85% 6,32% 2,18% 43,51% 13,96% 9,92% 3,05% 3,49% 0,11% 4,03% 3,47% 0,11% 61,59%
Gamlestaden-Utby 2 12,73% 2,08% 8,83% 2,60% 34,55% 12,38% 15,32% 2,86% 3,38% 0,09% 5,19% 2,53% 0,00% 66,09%
Gamlestaden-Utby 3 14,99% 2,62% 7,79% 5,59% 41,32% 10,08% 9,06% 1,61% 3,90% 0,25% 2,79% 2,64% 0,08% 73,26%
Gamlestaden-Utby 4 13,71% 2,89% 9,43% 3,77% 37,11% 9,94% 11,82% 2,01% 3,77% 0,00% 5,53% 1,49% 0,00% 67,08%
Gamlestaden-Utby 5 25,17% 2,77% 12,75% 6,87% 37,47% 3,22% 5,54% 0,22% 3,88% 0,67% 1,44% 1,20% 0,22% 85,92%
Gamlestaden-Utby 6 22,50% 3,36% 11,92% 10,83% 34,68% 4,95% 8,06% 0,67% 2,10% 0,17% 0,76% 1,81% 0,08% 87,21%
Gamlestaden-Utby 7 18,93% 3,10% 12,48% 5,77% 42,69% 6,20% 6,71% 0,60% 1,55% 0,26% 1,72% 1,52% 0,17% 82,77%
Hammarkullen-Agnesberg 1 9,05% 0,65% 2,80% 2,91% 67,24% 7,11% 4,53% 2,26% 1,83% 0,32% 1,29% 1,28% 0,00% 54,97%
Hammarkullen-Agnesberg 2 5,22% 0,42% 3,24% 5,85% 64,09% 7,52% 6,37% 3,03% 2,19% 0,00% 2,09% 0,42% 0,00% 53,62%
Hammarkullen-Agnesberg 3 6,86% 0,98% 3,70% 7,51% 47,33% 13,49% 7,18% 5,22% 2,18% 0,54% 5,01% 1,29% 0,00% 64,56%
Hammarkullen-Agnesberg 4 18,46% 1,42% 7,51% 4,67% 50,71% 6,29% 5,88% 0,41% 2,64% 0,41% 1,62% 2,37% 0,20% 60,96%
Hjällbo-Eriksbo 1 9,64% 0,90% 2,69% 1,79% 55,16% 7,85% 10,31% 4,04% 2,24% 0,00% 5,38% 0,22% 0,00% 50,74%
Hjällbo-Eriksbo 2 4,09% 0,00% 4,09% 7,47% 64,06% 8,72% 4,80% 3,20% 0,71% 0,00% 2,85% 0,88% 0,18% 54,25%
Hjällbo-Eriksbo 3 4,70% 0,41% 2,35% 6,22% 55,52% 8,29% 6,91% 10,08% 1,52% 0,14% 3,87% 0,14% 0,14% 53,58%
Hjällbo-Eriksbo 4 6,54% 0,43% 2,13% 6,69% 57,18% 10,53% 6,54% 4,41% 2,28% 0,00% 3,27% 1,95% 0,14% 54,11%
Hjällbo-Eriksbo 5 8,87% 1,31% 3,72% 4,82% 52,03% 10,08% 6,02% 4,82% 5,81% 0,22% 2,30% 1,51% 0,11% 60,34%
Kortedala 1 6,96% 1,69% 2,82% 3,57% 52,49% 13,55% 7,71% 4,33% 4,42% 0,19% 2,26% 2,83% 0,09% 61,79%
Kortedala 2 10,85% 1,58% 6,86% 2,23% 50,19% 10,95% 7,70% 2,69% 4,27% 0,19% 2,50% 2,00% 0,00% 67,40%
Kortedala 3 12,80% 1,11% 5,95% 4,23% 51,21% 9,48% 5,54% 2,92% 4,84% 0,50% 1,41% 1,20% 0,00% 65,45%
Kortedala 4 9,69% 1,57% 5,09% 3,91% 56,16% 7,14% 6,65% 2,84% 4,99% 0,49% 1,47% 1,16% 0,19% 71,55%
Kortedala 5 10,13% 1,66% 6,72% 3,89% 46,93% 10,61% 9,44% 2,04% 5,06% 0,39% 3,12% 0,96% 0,00% 60,61%
Kortedala 6 7,33% 1,24% 4,22% 2,36% 59,13% 10,43% 5,34% 2,61% 4,97% 0,25% 2,11% 1,23% 0,00% 55,82%
Kortedala 7 8,50% 1,11% 3,82% 2,71% 51,97% 10,34% 8,99% 5,05% 4,19% 0,00% 3,33% 1,69% 0,00% 59,81%
Kortedala 8 11,01% 2,01% 8,47% 6,77% 48,04% 7,94% 7,09% 2,65% 3,92% 0,11% 2,01% 1,46% 0,00% 74,51%
Kålltorp-Härlanda 1 21,75% 3,70% 10,56% 4,49% 37,83% 8,35% 7,41% 0,87% 2,99% 0,16% 1,89% 1,86% 0,00% 77,15%
Kålltorp-Härlanda 2 23,93% 3,52% 9,86% 5,37% 34,67% 6,74% 9,57% 1,07% 3,03% 0,29% 1,95% 2,38% 0,10% 79,37%
Kålltorp-Härlanda 3 18,20% 3,44% 8,12% 3,94% 38,01% 10,46% 12,42% 1,11% 1,72% 0,00% 2,58% 3,10% 0,00% 80,44%
Kålltorp-Härlanda 4 22,98% 4,81% 13,04% 6,52% 29,34% 6,60% 11,41% 0,73% 3,10% 0,08% 1,39% 2,00% 0,00% 78,74%
Kålltorp-Härlanda 5 18,65% 2,82% 13,25% 4,17% 34,11% 9,57% 12,52% 0,49% 2,09% 0,00% 2,33% 2,04% 0,00% 76,40%
Kålltorp-Härlanda 6 25,25% 4,07% 14,26% 4,89% 31,67% 5,50% 10,18% 0,81% 1,63% 0,00% 1,73% 0,91% 0,00% 81,23%
Lövgärdet-Gårdsten 1 8,80% 1,22% 4,31% 2,43% 57,30% 7,96% 8,33% 4,12% 3,65% 0,37% 1,50% 1,57% 0,00% 54,44%
Lövgärdet-Gårdsten 2 6,99% 0,65% 3,11% 1,81% 65,16% 10,62% 4,66% 2,07% 3,63% 0,00% 1,30% 1,40% 0,00% 50,32%
Lövgärdet-Gårdsten 3 9,11% 1,41% 4,08% 4,24% 54,32% 12,87% 5,18% 3,30% 3,92% 0,00% 1,57% 1,39% 0,31% 54,41%
Lövgärdet-Gårdsten 4 6,43% 0,87% 3,96% 2,84% 60,44% 9,64% 7,54% 1,36% 4,57% 0,12% 2,22% 0,74% 0,12% 47,28%
Lövgärdet-Gårdsten 5 10,59% 0,69% 5,50% 3,71% 55,85% 9,22% 7,02% 3,30% 3,44% 0,00% 0,69% 0,95% 0,00% 55,65%
Lövgärdet-Gårdsten 6 8,77% 0,47% 2,81% 2,57% 60,47% 10,53% 6,20% 1,87% 5,15% 0,23% 0,94% 0,70% 0,12% 42,67%
Rannebergen-Angered 1 12,75% 1,08% 6,08% 4,92% 51,17% 10,08% 5,33% 1,83% 5,42% 0,25% 1,08% 1,56% 0,00% 71,96%
Rannebergen-Angered 2 7,94% 1,82% 4,18% 4,72% 53,65% 9,98% 5,26% 1,72% 9,23% 0,54% 0,97% 2,20% 0,00% 60,16%
Rannebergen-Angered 3 7,77% 1,13% 5,52% 6,64% 55,86% 11,49% 3,72% 2,48% 3,15% 0,34% 1,91% 1,33% 0,00% 65,41%
Rannebergen-Angered 4 11,20% 0,83% 4,29% 5,26% 54,63% 10,93% 6,36% 2,49% 2,21% 0,00% 1,80% 0,96% 0,14% 62,80%
Skår-Kallebäck 1 45,95% 3,73% 15,38% 5,13% 18,55% 2,61% 5,78% 0,28% 1,30% 0,00% 1,30% 0,74% 0,09% 82,79%
Skår-Kallebäck 2 56,34% 2,80% 16,02% 5,05% 11,51% 1,61% 4,62% 0,11% 0,97% 0,00% 0,97% 0,43% 0,00% 88,36%
Skår-Kallebäck 3 55,09% 3,29% 17,16% 5,45% 11,10% 1,64% 4,21% 0,21% 0,82% 0,00% 1,03% 0,61% 0,00% 89,98%
Skår-Kallebäck 4 23,04% 3,35% 12,55% 5,07% 34,31% 6,28% 8,94% 0,69% 2,24% 0,26% 3,27% 2,02% 0,00% 74,94%
Skår-Kallebäck 5 26,05% 2,04% 11,40% 4,20% 36,37% 6,60% 6,48% 0,24% 4,20% 0,48% 1,92% 1,65% 0,00% 76,58%
Torpa 1 16,29% 2,38% 11,92% 6,36% 41,32% 6,62% 8,34% 1,32% 3,84% 0,40% 1,19% 2,08% 0,00% 86,73%
Torpa 2 20,70% 2,65% 11,83% 4,12% 36,81% 8,09% 9,42% 1,17% 2,80% 0,16% 2,26% 1,98% 0,00% 76,80%
Överås-Kärralund 1 53,05% 1,83% 15,00% 6,34% 14,39% 1,83% 4,88% 0,24% 0,73% 0,00% 1,71% 0,61% 0,12% 85,42%
Överås-Kärralund 2 42,07% 3,90% 17,63% 6,55% 15,62% 3,53% 8,44% 0,50% 1,01% 0,13% 0,63% 1,37% 0,00% 89,15%
Överås-Kärralund 3 33,82% 3,76% 15,73% 4,87% 24,77% 3,97% 10,09% 0,28% 1,11% 0,28% 1,32% 1,51% 0,07% 84,49%
I vallokal ej räknade röster 16,92% 2,54% 8,15% 4,38% 40,77% 10,46% 9,77% 1,62% 2,46% 0,23% 2,69% 3,62% 0,37%
Göteborg 3 29,54% 3,35% 12,31% 4,27% 26,29% 7,61% 10,93% 1,17% 1,95% 0,16% 2,43% 1,66% 0,04% 80,47%
Annedal-Haga 1 25,21% 2,95% 9,31% 3,26% 26,04% 12,34% 14,16% 1,89% 1,89% 0,00% 2,95% 0,97% 0,15% 79,71%
Annedal-Haga 2 23,56% 3,85% 11,06% 2,48% 25,08% 11,78% 16,35% 1,20% 1,36% 0,08% 3,21% 1,65% 0,00% 81,50%
Annedal-Haga 3 33,21% 3,36% 13,86% 5,86% 24,00% 5,36% 8,93% 0,86% 2,64% 0,21% 1,71% 1,41% 0,00% 81,42%
Annedal-Haga 4 24,57% 3,26% 9,38% 5,35% 32,02% 7,98% 11,24% 1,32% 2,17% 0,16% 2,56% 2,35% 0,00% 76,09%
Annedal-Haga 5 34,10% 2,64% 15,40% 7,59% 19,58% 5,17% 10,56% 0,77% 1,10% 0,22% 2,86% 0,66% 0,00% 75,06%
Guldheden 1 31,70% 5,25% 17,01% 5,43% 20,12% 4,90% 11,49% 0,53% 1,34% 0,09% 2,14% 1,14% 0,09% 83,42%
Guldheden 2 28,51% 5,38% 13,56% 4,49% 21,04% 8,08% 13,46% 1,10% 1,99% 0,40% 1,99% 1,18% 0,00% 80,81%
Guldheden 3 24,69% 3,48% 10,14% 7,38% 29,92% 7,79% 10,14% 0,72% 2,25% 0,41% 3,07% 1,01% 0,00% 80,03%
Guldheden 4 20,59% 5,12% 12,19% 7,17% 30,12% 7,17% 11,37% 0,92% 2,87% 0,10% 2,36% 1,41% 0,00% 79,77%
Guldheden 5 19,98% 3,52% 9,58% 5,65% 30,55% 9,66% 14,09% 0,98% 3,19% 0,25% 2,54% 1,13% 0,08% 80,78%
Guldheden 6 21,63% 3,96% 10,31% 4,98% 32,39% 7,81% 12,12% 0,57% 3,17% 0,45% 2,60% 1,78% 0,00% 81,36%
Johanneberg-Landala 1 33,46% 6,41% 14,62% 4,85% 22,44% 5,00% 9,77% 0,16% 1,33% 0,00% 1,95% 1,46% 0,00% 73,29%
Johanneberg-Landala 2 35,52% 4,90% 15,17% 4,44% 23,31% 3,15% 8,05% 0,56% 2,50% 0,00% 2,41% 2,17% 0,00% 78,48%
Johanneberg-Landala 3 35,60% 4,80% 15,10% 4,10% 19,90% 4,45% 11,17% 0,70% 1,83% 0,09% 2,27% 2,96% 0,00% 76,14%
Johanneberg-Landala 4 48,47% 3,47% 15,00% 5,08% 15,59% 2,63% 6,61% 0,25% 1,69% 0,00% 1,19% 1,25% 0,17% 82,78%
Johanneberg-Landala 5 21,58% 3,42% 10,87% 4,19% 32,61% 9,94% 10,09% 0,93% 3,73% 0,00% 2,64% 2,13% 0,00% 70,07%
Johanneberg-Landala 6 37,31% 3,85% 15,29% 5,77% 21,35% 4,33% 8,27% 0,58% 1,54% 0,00% 1,73% 0,95% 0,00% 80,71%
Johanneberg-Landala 7 26,06% 3,45% 12,19% 4,77% 31,06% 7,27% 9,62% 1,25% 1,98% 0,07% 2,28% 1,87% 0,29% 80,56%
Krokslätt 1 38,57% 3,19% 13,08% 5,01% 24,00% 3,98% 8,99% 0,11% 1,48% 0,23% 1,37% 1,57% 0,00% 83,69%
Krokslätt 2 37,14% 2,80% 11,10% 5,39% 25,10% 5,39% 8,61% 0,41% 1,66% 0,52% 1,87% 2,43% 0,10% 76,08%
Krokslätt 3 30,36% 3,63% 13,41% 5,05% 28,00% 4,02% 10,02% 0,63% 1,89% 0,24% 2,76% 1,55% 0,00% 76,26%
Krokslätt 4 22,55% 5,77% 12,48% 3,36% 21,34% 10,07% 18,26% 1,21% 0,81% 0,00% 4,16% 3,75% 0,00% 64,29%
Krokslätt 5 30,65% 3,23% 11,37% 5,24% 27,02% 7,10% 11,21% 0,24% 2,10% 0,08% 1,77% 1,74% 0,00% 74,15%
Krokslätt 6 30,49% 4,05% 14,13% 5,94% 27,91% 4,82% 8,01% 0,69% 1,72% 0,09% 2,15% 1,61% 0,00% 80,05%
Krokslätt 7 28,04% 4,47% 14,75% 3,80% 27,26% 5,92% 12,18% 0,22% 1,68% 0,00% 1,68% 1,86% 0,00% 70,42%
Lunden 1 27,58% 3,44% 10,15% 4,50% 34,86% 5,56% 8,35% 1,15% 2,37% 0,33% 1,72% 2,55% 0,08% 74,70%
Lunden 2 25,39% 3,68% 11,87% 3,13% 33,76% 5,43% 11,22% 0,37% 2,85% 0,00% 2,30% 2,33% 0,09% 75,94%
Lunden 3 25,31% 3,77% 10,98% 6,80% 33,79% 4,92% 9,00% 0,84% 2,62% 0,10% 1,88% 1,65% 0,00% 75,82%
Lunden 4 21,25% 3,49% 12,90% 3,70% 34,67% 7,29% 11,42% 0,53% 2,54% 0,11% 2,11% 2,27% 0,10% 75,53%
Lunden 5 34,53% 4,14% 13,68% 4,61% 25,14% 5,17% 8,59% 0,80% 2,15% 0,16% 1,03% 2,56% 0,00% 80,02%
Lunden 6 34,30% 3,45% 13,55% 5,17% 23,65% 6,34% 9,40% 0,94% 2,04% 0,00% 1,17% 1,24% 0,00% 83,53%
Masthugget 1 24,78% 2,93% 10,22% 2,50% 33,80% 9,24% 10,00% 2,28% 1,63% 0,11% 2,50% 1,81% 0,11% 72,27%
Masthugget 2 18,11% 4,23% 10,16% 2,72% 24,35% 14,69% 17,10% 4,63% 0,80% 0,00% 3,22% 1,88% 0,00% 78,10%
Masthugget 3 21,25% 2,73% 9,89% 2,39% 28,64% 15,00% 13,07% 2,39% 2,50% 0,00% 2,16% 1,01% 0,00% 77,04%
Masthugget 4 22,07% 2,24% 9,23% 3,24% 33,67% 9,60% 11,85% 2,62% 3,12% 0,25% 2,12% 1,11% 0,00% 75,44%
Masthugget 5 14,27% 2,45% 9,54% 2,04% 26,10% 14,36% 21,37% 2,37% 1,63% 0,16% 5,71% 1,21% 0,00% 82,90%
Masthugget 6 15,67% 2,51% 10,04% 4,68% 27,01% 14,89% 16,62% 2,68% 2,16% 0,26% 3,46% 1,20% 0,00% 74,51%
Masthugget 7 15,04% 2,07% 10,15% 3,67% 25,28% 17,76% 15,13% 5,45% 1,69% 0,28% 3,48% 1,48% 0,09% 82,02%
Olivedal 1 29,86% 3,57% 13,58% 2,38% 23,67% 9,21% 12,71% 0,95% 1,35% 0,08% 2,62% 0,94% 0,08% 78,47%
Olivedal 2 30,02% 2,64% 14,69% 4,55% 21,14% 8,03% 13,64% 1,16% 1,90% 0,11% 2,11% 2,27% 0,00% 80,33%
Olivedal 3 29,75% 3,18% 14,43% 3,58% 22,19% 8,56% 13,13% 1,00% 1,89% 0,50% 1,79% 0,88% 0,39% 82,90%
Olivedal 4 36,07% 2,43% 15,24% 4,51% 25,07% 5,50% 7,84% 0,90% 0,99% 0,18% 1,26% 1,86% 0,00% 84,14%
Olivedal 5 35,47% 2,66% 16,71% 4,72% 19,25% 7,14% 10,65% 0,61% 0,97% 0,12% 1,69% 2,36% 0,00% 83,76%
Olivedal 6 27,90% 3,51% 12,04% 2,44% 26,75% 11,20% 10,52% 1,75% 1,60% 0,08% 2,21% 1,28% 0,00% 82,91%
Olivedal 7 33,47% 2,87% 15,30% 3,63% 21,47% 8,71% 9,64% 1,44% 1,27% 0,00% 2,20% 0,92% 0,08% 80,96%
Olskroken 1 29,11% 2,85% 12,51% 4,54% 31,89% 5,19% 9,07% 0,37% 2,05% 0,15% 2,27% 2,22% 0,00% 77,15%
Olskroken 2 22,19% 1,65% 7,95% 4,02% 45,10% 6,50% 6,91% 0,52% 3,20% 0,00% 1,96% 2,71% 0,10% 75,19%
Olskroken 3 20,37% 2,87% 10,30% 2,94% 37,57% 8,37% 10,07% 1,24% 3,49% 0,62% 2,17% 2,34% 0,00% 75,63%
Stampen-Heden 1 28,15% 3,50% 12,62% 3,50% 29,21% 7,01% 11,45% 0,23% 1,87% 0,00% 2,45% 1,61% 0,00% 75,65%
Stampen-Heden 2 28,22% 2,56% 11,78% 3,47% 34,25% 5,75% 8,49% 0,55% 2,92% 0,27% 1,74% 1,26% 0,00% 75,14%
Stampen-Heden 3 30,83% 1,85% 13,90% 2,95% 33,87% 5,73% 6,49% 0,67% 2,27% 0,08% 1,35% 1,66% 0,08% 75,93%
Stampen-Heden 4 40,35% 2,32% 10,63% 4,01% 27,32% 4,65% 6,41% 0,42% 1,20% 0,49% 2,18% 0,77% 0,00% 81,82%
Stampen-Heden 5 46,36% 2,82% 13,48% 3,64% 21,22% 3,92% 3,83% 0,91% 1,91% 0,55% 1,37% 2,05% 0,00% 78,94%
Stampen-Heden 6 42,65% 2,32% 12,89% 4,57% 20,31% 4,27% 7,80% 0,45% 2,17% 0,15% 2,40% 1,84% 0,00% 77,00%
Stigberget 1 16,86% 2,85% 8,22% 2,63% 27,40% 15,49% 17,18% 3,58% 1,26% 0,00% 4,53% 2,06% 0,10% 79,51%
Stigberget 2 13,09% 2,72% 8,89% 2,30% 27,16% 16,63% 17,78% 3,62% 2,06% 0,16% 5,60% 1,70% 0,00% 80,63%
Stigberget 3 12,64% 4,11% 8,02% 2,51% 30,89% 15,55% 16,15% 2,81% 2,51% 0,10% 4,71% 1,19% 0,00% 75,41%
Stigberget 4 9,59% 2,18% 8,35% 2,18% 30,34% 16,77% 20,36% 3,90% 1,72% 0,31% 4,29% 2,14% 0,00% 76,03%
Vasastaden-Centrum 1 33,99% 2,69% 11,17% 3,75% 27,22% 6,28% 9,13% 0,73% 1,79% 0,08% 3,18% 1,05% 0,00% 76,83%
Vasastaden-Centrum 2 40,84% 4,30% 12,10% 3,03% 22,37% 4,06% 8,60% 1,51% 1,59% 0,16% 1,43% 1,41% 0,00% 78,55%
Vasastaden-Centrum 3 46,04% 3,17% 16,40% 3,51% 17,65% 2,04% 6,56% 0,34% 2,60% 0,11% 1,58% 0,90% 0,00% 80,58%
Vasastaden-Centrum 4 41,01% 3,27% 11,61% 8,68% 19,43% 3,87% 7,65% 0,86% 1,55% 0,09% 1,98% 1,02% 0,00% 75,13%
Vasastaden-Centrum 5 43,96% 3,33% 13,42% 3,52% 21,98% 3,43% 5,61% 0,38% 1,90% 0,10% 2,38% 1,22% 0,09% 75,80%
Vasastaden-Centrum 6 37,76% 3,17% 16,09% 4,91% 19,64% 4,83% 8,99% 0,53% 1,06% 0,00% 3,02% 1,19% 0,07% 82,27%
Vasastaden-Centrum 7 51,96% 2,30% 13,65% 4,95% 15,96% 3,07% 5,63% 0,34% 1,45% 0,00% 0,68% 1,10% 0,00% 78,42%
I vallokal ej räknade röster 31,21% 3,30% 13,05% 4,49% 21,03% 7,60% 13,48% 0,67% 1,63% 0,19% 3,35% 2,79% 0,00%
Göteborg 4 27,84% 2,72% 11,07% 7,98% 31,33% 6,45% 6,94% 0,97% 2,79% 0,25% 1,68% 1,23% 0,05% 81,05%
Askim-Hovås 1 47,11% 2,18% 13,55% 8,06% 21,33% 1,71% 2,65% 0,00% 2,46% 0,09% 0,85% 1,22% 0,09% 86,49%
Askim-Hovås 2 25,64% 2,21% 9,09% 4,90% 40,68% 4,78% 6,29% 0,47% 4,90% 0,00% 1,05% 2,28% 0,00% 72,50%
Askim-Hovås 3 37,19% 3,94% 11,64% 6,28% 27,39% 4,19% 4,52% 0,67% 3,18% 0,34% 0,67% 1,16% 0,00% 82,12%
Askim-Hovås 4 46,00% 2,51% 13,13% 7,53% 20,43% 2,63% 5,02% 0,23% 1,94% 0,34% 0,23% 0,34% 0,00% 85,67%
Askim-Hovås 5 46,56% 3,67% 14,33% 8,56% 18,44% 2,33% 3,56% 0,33% 1,33% 0,11% 0,78% 0,77% 0,00% 82,53%
Askim-Hovås 6 46,05% 2,66% 15,38% 7,25% 21,18% 1,21% 3,22% 0,08% 2,09% 0,32% 0,56% 1,11% 0,00% 89,33%
Askim-Hovås 7 66,58% 2,30% 11,48% 8,42% 7,65% 0,77% 0,64% 0,00% 1,66% 0,13% 0,38% 0,25% 0,00% 84,79%
Askim-Hovås 8 62,61% 3,42% 14,87% 5,53% 9,95% 1,21% 1,61% 0,00% 0,50% 0,00% 0,30% 0,50% 0,10% 86,29%
Billdal 1 61,71% 2,80% 14,14% 7,66% 7,95% 0,59% 2,80% 0,00% 1,62% 0,00% 0,74% 0,29% 0,00% 87,64%
Billdal 2 49,27% 1,47% 17,40% 6,44% 17,29% 2,26% 2,49% 0,00% 2,26% 0,34% 0,79% 0,78% 0,00% 86,85%
Billdal 3 49,62% 3,16% 16,38% 8,33% 17,82% 1,44% 2,01% 0,10% 0,86% 0,10% 0,19% 0,76% 0,00% 90,07%
Billdal 4 46,05% 3,85% 15,75% 8,97% 16,94% 1,66% 4,52% 0,13% 1,59% 0,07% 0,47% 0,59% 0,00% 87,57%
Billdal 5 34,36% 4,47% 18,17% 6,95% 25,72% 2,98% 4,27% 0,10% 2,28% 0,00% 0,70% 1,37% 0,10% 87,80%
Billdal 6 47,56% 3,22% 12,99% 8,98% 19,63% 1,27% 3,71% 0,00% 1,86% 0,20% 0,59% 0,87% 0,00% 86,08%
Fiskebäck-Långedrag 1 42,40% 3,45% 14,46% 8,84% 21,27% 2,92% 3,75% 0,30% 1,80% 0,15% 0,67% 0,67% 0,00% 87,22%
Fiskebäck-Långedrag 2 35,66% 2,79% 13,02% 11,32% 28,22% 2,33% 2,95% 0,08% 2,02% 0,47% 1,16% 0,39% 0,08% 89,94%
Fiskebäck-Långedrag 3 35,89% 2,79% 15,23% 16,11% 20,02% 2,47% 4,78% 0,00% 2,31% 0,00% 0,40% 0,40% 0,08% 92,99%
Fiskebäck-Långedrag 4 34,80% 2,65% 14,25% 25,22% 18,54% 0,88% 2,14% 0,00% 1,13% 0,00% 0,38% 0,25% 0,00% 85,21%
Fiskebäck-Långedrag 5 59,62% 3,04% 12,47% 6,77% 11,33% 0,99% 3,42% 0,15% 1,44% 0,30% 0,46% 0,15% 0,00% 90,21%
Frölunda-Ruddalen 1 12,89% 2,47% 7,13% 5,62% 49,25% 9,47% 6,72% 0,69% 3,84% 0,82% 1,10% 1,22% 0,00% 58,29%
Frölunda-Ruddalen 2 12,27% 1,73% 8,27% 3,87% 53,33% 8,13% 5,07% 0,67% 5,33% 0,93% 0,40% 0,79% 0,00% 72,97%
Frölunda-Ruddalen 3 11,53% 1,28% 4,95% 6,83% 50,38% 9,31% 6,92% 0,60% 5,81% 0,17% 2,22% 1,10% 0,00% 62,91%
Frölunda-Ruddalen 4 18,45% 1,64% 8,90% 6,41% 48,15% 4,91% 3,99% 0,50% 4,70% 0,64% 1,71% 1,20% 0,00% 75,19%
Grevegården-Ängås 1 15,55% 2,67% 8,14% 6,44% 45,81% 7,90% 5,22% 1,82% 4,74% 0,73% 0,97% 2,83% 0,00% 66,54%
Grevegården-Ängås 2 11,46% 1,58% 5,83% 10,18% 53,85% 7,11% 4,15% 1,88% 2,37% 0,30% 1,28% 0,98% 0,00% 63,20%
Grevegården-Ängås 3 12,16% 0,60% 4,41% 6,08% 51,37% 10,49% 5,96% 1,19% 5,13% 0,36% 2,26% 0,83% 0,12% 63,45%
Grevegården-Ängås 4 20,54% 1,83% 8,39% 7,53% 46,56% 6,24% 5,16% 0,43% 1,61% 0,54% 1,18% 0,75% 0,00% 69,56%
Hagen-Grimmered 1 40,42% 2,42% 14,76% 7,49% 23,57% 3,96% 4,30% 0,22% 2,09% 0,11% 0,66% 1,20% 0,00% 90,54%
Hagen-Grimmered 2 41,68% 3,67% 14,85% 9,93% 17,62% 1,79% 7,07% 0,27% 2,15% 0,18% 0,81% 1,06% 0,09% 90,26%
Hagen-Grimmered 3 36,98% 2,60% 10,39% 5,66% 25,58% 4,73% 8,33% 0,53% 2,80% 0,00% 2,40% 0,53% 0,00% 84,07%
Hagen-Grimmered 4 34,12% 2,59% 13,78% 6,81% 25,12% 4,46% 7,54% 0,81% 2,27% 0,00% 2,51% 1,12% 0,00% 87,64%
Hagen-Grimmered 5 35,13% 2,92% 14,65% 6,49% 28,28% 3,28% 6,12% 0,66% 1,68% 0,00% 0,80% 0,58% 0,14% 87,19%
Högsbotorp-Högsbohöjd 1 20,43% 2,68% 10,53% 6,87% 39,07% 6,60% 7,85% 0,71% 2,59% 0,54% 2,14% 1,23% 0,18% 74,27%
Högsbotorp-Högsbohöjd 2 20,77% 3,19% 8,21% 4,06% 43,48% 6,96% 7,25% 0,97% 3,57% 0,19% 1,35% 1,15% 0,00% 79,62%
Högsbotorp-Högsbohöjd 3 14,54% 1,99% 6,49% 6,38% 46,34% 7,74% 7,74% 1,67% 4,08% 0,31% 2,72% 1,65% 0,00% 73,19%
Högsbotorp-Högsbohöjd 4 13,30% 2,49% 7,96% 3,92% 40,74% 10,21% 11,88% 1,54% 5,23% 0,24% 2,49% 0,82% 0,12% 73,91%
Högsbotorp-Högsbohöjd 5 11,17% 3,11% 8,54% 4,17% 39,51% 12,72% 11,84% 2,04% 3,69% 0,39% 2,82% 2,74% 0,09% 71,72%
Högsbotorp-Högsbohöjd 6 17,61% 2,92% 9,12% 5,22% 42,48% 8,41% 7,79% 1,15% 2,74% 0,27% 2,30% 2,25% 0,09% 75,03%
Järnbrott-Tofta 1 19,38% 1,89% 8,95% 4,87% 46,22% 8,55% 5,37% 0,50% 3,08% 0,20% 0,99% 1,85% 0,10% 75,39%
Järnbrott-Tofta 2 20,39% 3,01% 10,71% 6,39% 38,16% 7,14% 7,05% 0,47% 4,79% 0,19% 1,69% 2,02% 0,09% 77,92%
Järnbrott-Tofta 3 15,47% 1,41% 8,57% 4,60% 50,13% 7,80% 3,96% 0,38% 4,99% 1,41% 1,28% 0,51% 0,00% 71,45%
Järnbrott-Tofta 4 14,08% 1,92% 6,72% 6,72% 50,88% 9,12% 3,84% 0,48% 5,44% 0,16% 0,64% 2,19% 0,00% 70,53%
Kaverös-Flatås 1 16,12% 3,22% 9,83% 6,36% 43,88% 6,45% 7,36% 0,99% 4,05% 0,50% 1,24% 0,90% 0,25% 76,02%
Kaverös-Flatås 2 16,56% 2,40% 9,44% 6,32% 43,60% 8,72% 7,12% 0,88% 3,28% 0,16% 1,52% 1,73% 0,00% 82,65%
Kaverös-Flatås 3 20,27% 2,32% 13,06% 5,76% 40,72% 5,50% 5,50% 1,12% 3,87% 0,34% 1,55% 1,02% 0,25% 77,06%
Kaverös-Flatås 4 17,86% 1,96% 8,99% 4,38% 45,85% 7,83% 5,88% 0,92% 4,26% 0,92% 1,15% 3,77% 0,11% 72,94%
Kungsladugård-Sanna 1 11,74% 2,61% 6,80% 1,68% 31,78% 17,61% 17,05% 3,82% 2,24% 0,00% 4,66% 2,10% 0,00% 76,86%
Kungsladugård-Sanna 2 12,57% 2,69% 6,29% 2,30% 28,34% 17,27% 19,86% 3,39% 2,30% 0,10% 4,89% 1,47% 0,00% 80,02%
Kungsladugård-Sanna 3 11,13% 3,48% 9,10% 2,81% 29,43% 16,46% 17,91% 2,61% 2,03% 0,10% 4,94% 2,64% 0,09% 77,29%
Kungsladugård-Sanna 4 20,21% 3,22% 13,17% 3,22% 23,66% 11,64% 18,07% 1,45% 1,38% 0,08% 3,91% 1,51% 0,15% 80,93%
Kungsladugård-Sanna 5 17,20% 3,76% 10,32% 5,48% 30,22% 9,25% 14,19% 2,04% 3,23% 0,43% 3,87% 1,38% 0,00% 78,39%
Kungsladugård-Sanna 6 11,75% 2,23% 6,95% 1,69% 29,03% 19,06% 20,48% 3,12% 2,14% 0,09% 3,47% 2,09% 0,00% 79,16%
Kungsladugård-Sanna 7 13,71% 2,78% 7,40% 2,86% 33,22% 17,49% 13,20% 1,77% 3,62% 0,34% 3,62% 2,38% 0,16% 72,10%
Majorna 1 23,10% 2,85% 9,07% 5,17% 32,17% 9,49% 9,70% 2,32% 2,32% 0,00% 3,80% 1,04% 0,00% 73,13%
Majorna 2 18,88% 3,09% 9,86% 2,38% 34,56% 13,54% 10,10% 2,85% 2,38% 0,24% 2,14% 0,94% 0,00% 78,56%
Majorna 3 12,60% 2,49% 9,08% 2,86% 27,55% 16,26% 16,48% 5,05% 1,98% 0,15% 5,49% 1,73% 0,07% 79,16%
Majorna 4 15,31% 3,96% 9,64% 5,14% 28,37% 13,28% 15,20% 3,21% 1,61% 0,00% 4,28% 1,48% 0,00% 80,07%
Majorna 5 20,25% 2,97% 8,98% 4,08% 33,53% 9,94% 12,46% 2,37% 2,60% 0,52% 2,30% 2,17% 0,14% 77,92%
Majorna 6 20,93% 2,91% 10,62% 5,82% 32,65% 10,70% 9,76% 1,42% 2,52% 0,31% 2,36% 1,55% 0,08% 79,26%
Näset-Önnered 1 48,00% 2,18% 15,70% 9,53% 17,88% 1,09% 2,63% 0,54% 1,91% 0,00% 0,54% 0,36% 0,00% 88,48%
Näset-Önnered 2 40,00% 1,79% 15,19% 10,65% 24,74% 1,31% 3,37% 0,07% 2,34% 0,07% 0,48% 0,34% 0,00% 89,63%
Näset-Önnered 3 43,69% 3,15% 15,85% 8,00% 20,92% 1,69% 2,85% 0,31% 2,00% 0,38% 1,15% 0,99% 0,08% 89,94%
Näset-Önnered 4 34,48% 2,81% 11,79% 24,71% 20,05% 1,76% 1,76% 0,00% 1,67% 0,09% 0,88% 0,52% 0,00% 86,92%
Näset-Önnered 5 30,95% 2,33% 10,94% 13,11% 32,12% 4,03% 3,41% 0,16% 2,02% 0,16% 0,78% 1,53% 0,15% 86,82%
Näset-Önnered 6 21,65% 1,33% 8,76% 6,51% 42,23% 5,58% 4,25% 2,39% 4,91% 0,53% 1,86% 1,18% 0,13% 80,91%
Näset-Önnered 7 13,13% 2,02% 5,56% 6,97% 48,69% 7,47% 4,44% 2,22% 7,98% 0,71% 0,81% 1,49% 0,00% 74,44%
Skattegården-Guldringen 1 18,19% 1,79% 8,02% 10,24% 44,41% 5,80% 4,94% 0,43% 4,15% 0,29% 1,72% 1,69% 0,00% 71,54%
Skattegården-Guldringen 2 35,41% 1,77% 12,29% 13,64% 29,42% 2,51% 2,94% 0,00% 1,53% 0,00% 0,49% 0,61% 0,00% 88,16%
Skattegården-Guldringen 3 17,68% 1,80% 7,35% 8,88% 47,92% 5,69% 4,02% 0,62% 4,99% 0,14% 0,90% 1,50% 0,00% 80,31%
Styrsö 1 19,82% 3,67% 9,32% 8,27% 27,82% 7,74% 17,06% 0,39% 1,44% 0,39% 4,07% 0,78% 0,00% 84,77%
Styrsö 2 19,16% 7,82% 16,41% 16,52% 19,82% 6,94% 7,27% 1,10% 2,53% 0,22% 2,20% 1,63% 0,00% 78,96%
Styrsö 3 13,52% 3,51% 13,61% 49,17% 14,05% 1,67% 2,02% 0,26% 1,58% 0,00% 0,61% 0,70% 0,00% 85,92%
I vallokal ej räknade röster 26,25% 3,79% 9,98% 4,48% 29,60% 9,98% 9,81% 1,03% 1,81% 0,26% 3,01% 2,19% 0,08%