2006-09-24 20:43:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Göteborg

Valdeltagande
2006: 76,22%
+2,13%
2002: 74,09%

23,88%
M
2,84%
C
10,17%
FP
5,54%
KD
36,04%
S
7,23%
V
7,88%
MP
1,27%
K
2,98%
SD
0,22%
SPI
1,96%
ÖVR
Samtliga 283 distrikt räknade.

Kommun Göteborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 69516 23,88 20 54091 19,74 17
C Centerpartiet 8261 2,84 1 4527 1,65 0
FP Folkpartiet liberalerna 29590 10,17 9 43823 16,00 14
KD Kristdemokraterna 16113 5,54 5 19589 7,15 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 104896 36,04 31 89027 32,50 29
V Vänsterpartiet 21038 7,23 7 30021 10,96 10
MP Miljöpartiet de gröna 22946 7,88 7 18009 6,57 6
K Kommunistiska Partiet 3701 1,27 0 4296 1,57 0
SD Sverigedemokraterna 8660 2,98 1 4532 1,65 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 635 0,22 0 1457 0,53 0
ÖVR Övriga partier 5695 1,96 0 4593 1,68 0

Kommun Göteborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 291051 273965
Ogiltiga röster blanka 4494
Ogiltiga röster övriga 146 4502
Summa avgivna röster 295691 278467
Röstberättigade 387939 375849
Valdeltagande 76,22% 74,09%