2006-09-25 15:56:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mölndal

Valdeltagande
2006: 81,70%
+1,45%
2002: 80,25%

24,40%
M
4,51%
C
13,07%
FP
7,44%
KD
30,06%
S
7,20%
V
5,81%
MP
5,00%
SD
2,07%
KpMö
0,45%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Mölndal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 8742 24,40 15 5516 16,15 10
C Centerpartiet 1614 4,51 3 1290 3,78 2
FP Folkpartiet liberalerna 4681 13,07 8 5943 17,40 10
KD Kristdemokraterna 2665 7,44 4 3281 9,61 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10767 30,06 18 10874 31,84 19
V Vänsterpartiet 2580 7,20 4 3106 9,09 6
MP Miljöpartiet de gröna 2080 5,81 4 1840 5,39 4
SD Sverigedemokraterna 1792 5,00 4 895 2,62 2
KpMö Kommunpartiet i Mölndal 740 2,07 1
ÖVR Övriga partier 160 0,45 0 1410 4,13 2

Kommun Mölndal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35821 34155
Ogiltiga röster blanka 685
Ogiltiga röster övriga 16 545
Summa avgivna röster 36522 34700
Röstberättigade 44704 43240
Valdeltagande 81,70% 80,25%