2006-09-25 18:24:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungälv

Område M C FP KD S V MP Fi SD ÖVR BLANK OG VDT
Kungälv 1 20,49% 6,02% 9,82% 7,48% 42,92% 5,14% 4,03% 0,71% 3,12% 0,27% 1,98% 0,04% 82,78%
Kungälv 1 16,82% 3,81% 8,41% 5,78% 51,38% 6,04% 3,02% 0,26% 4,34% 0,13% 1,93% 0,00% 72,39%
Kungälv 2 13,70% 3,95% 6,59% 4,22% 51,65% 10,01% 5,14% 0,40% 4,08% 0,26% 3,43% 0,25% 69,06%
Kungälv 3 14,48% 3,08% 8,01% 5,08% 53,31% 8,17% 2,77% 0,31% 4,31% 0,46% 2,11% 0,00% 76,03%
Kungälv 4 26,65% 3,71% 15,52% 12,09% 32,69% 3,98% 3,71% 0,14% 1,51% 0,00% 1,22% 0,00% 91,10%
Kungälv 5 23,00% 3,48% 10,34% 7,78% 42,51% 5,11% 3,37% 1,05% 2,90% 0,46% 1,71% 0,00% 83,27%
Kungälv 6 26,98% 3,96% 11,77% 8,75% 32,29% 5,21% 7,29% 1,67% 1,88% 0,21% 1,74% 0,00% 81,28%
Kungälv 7 20,81% 3,37% 11,37% 7,92% 46,34% 3,12% 2,70% 0,51% 3,45% 0,42% 1,49% 0,08% 82,04%
Kungälv 8 22,31% 4,46% 9,84% 8,79% 42,65% 4,59% 4,86% 0,92% 1,57% 0,00% 2,31% 0,00% 84,51%
Kungälv 9 16,91% 13,09% 8,89% 6,42% 40,37% 5,19% 4,94% 0,86% 3,21% 0,12% 0,86% 0,00% 87,10%
Kungälv 10 18,92% 3,12% 10,81% 6,03% 48,23% 4,16% 3,74% 0,83% 3,85% 0,31% 2,24% 0,00% 85,71%
Kungälv 11 22,03% 4,41% 8,62% 6,80% 44,64% 5,84% 3,35% 0,57% 3,07% 0,67% 2,25% 0,00% 82,98%
Romelanda 1 18,25% 24,40% 6,94% 5,36% 33,93% 4,17% 2,78% 0,99% 3,17% 0,00% 2,14% 0,00% 85,12%
Romelanda 2 20,59% 9,95% 9,27% 10,03% 39,67% 3,42% 3,57% 0,53% 2,74% 0,23% 1,86% 0,00% 85,25%
I vallokal ej räknade röster 28,35% 3,15% 6,30% 4,72% 29,92% 6,30% 11,02% 1,57% 8,66% 0,00% 6,52% 1,45%
Kungälv 2 28,07% 10,81% 9,11% 7,90% 33,51% 3,40% 4,23% 0,83% 1,97% 0,18% 1,82% 0,06% 85,54%
Harestad 20,80% 14,48% 6,01% 4,78% 36,67% 5,55% 6,47% 1,39% 3,85% 0,00% 1,37% 0,15% 86,48%
Hålta 25,81% 17,45% 7,18% 10,41% 26,69% 4,55% 5,57% 0,88% 1,32% 0,15% 3,40% 0,00% 86,63%
Kareby 20,77% 14,41% 6,62% 8,42% 38,68% 2,69% 4,92% 0,90% 2,15% 0,45% 1,76% 0,00% 82,75%
Lycke 37,98% 7,70% 12,17% 6,76% 26,74% 2,81% 3,85% 1,04% 0,73% 0,21% 1,33% 0,00% 85,44%
Marstrand 38,67% 9,89% 14,34% 8,90% 21,86% 1,38% 3,96% 0,30% 0,49% 0,20% 1,37% 0,00% 83,67%
Solberga 1 29,25% 9,64% 7,62% 7,86% 36,14% 3,65% 2,84% 0,24% 2,67% 0,08% 2,83% 0,08% 87,35%
Solberga 2 32,05% 13,79% 7,68% 8,07% 27,51% 3,68% 4,15% 0,47% 2,43% 0,16% 2,52% 0,08% 85,45%
Torsby 1 22,44% 15,41% 7,40% 5,80% 38,22% 2,96% 3,45% 0,62% 3,33% 0,37% 2,41% 0,00% 82,93%
Torsby 2 25,31% 18,81% 6,59% 5,83% 29,26% 3,76% 6,11% 1,88% 2,26% 0,19% 1,21% 0,09% 86,44%
Ytterby 1 30,63% 6,56% 11,22% 8,37% 36,58% 1,73% 3,02% 0,60% 1,21% 0,09% 1,36% 0,00% 86,78%
Ytterby 2 26,67% 4,95% 9,80% 9,29% 38,69% 5,45% 2,93% 0,71% 1,41% 0,10% 1,00% 0,00% 83,89%
Ytterby 3 24,56% 5,35% 12,23% 9,39% 39,63% 2,62% 4,15% 0,87% 1,20% 0,00% 1,29% 0,11% 89,16%
Ytterby 4 23,89% 6,39% 8,88% 8,53% 39,88% 4,44% 4,17% 0,80% 2,84% 0,18% 1,40% 0,26% 75,23%
I vallokal ej räknade röster 37,75% 4,64% 7,95% 4,64% 25,17% 3,31% 9,27% 3,97% 1,99% 1,32% 5,03% 0,00%