2006-09-25 18:24:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungälv

Valdeltagande
2006: 84,24%
+1,52%
2002: 82,72%

24,54%
M
8,58%
C
9,44%
FP
7,70%
KD
37,89%
S
4,21%
V
4,14%
MP
0,77%
Fi
2,51%
SD
0,22%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Kungälv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6032 24,54 15 4333 18,62 11
C Centerpartiet 2109 8,58 5 1801 7,74 4
FP Folkpartiet liberalerna 2319 9,44 6 2870 12,33 8
KD Kristdemokraterna 1893 7,70 5 2299 9,88 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9311 37,89 23 9335 40,11 24
V Vänsterpartiet 1034 4,21 2 1563 6,72 4
MP Miljöpartiet de gröna 1017 4,14 2 841 3,61 2
Fi Feministiskt initiativ 190 0,77 0
SD Sverigedemokraterna 616 2,51 1
ÖVR Övriga partier 55 0,22 0 232 1,00 0

Kommun Kungälv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24576 23274
Ogiltiga röster blanka 475
Ogiltiga röster övriga 13 384
Summa avgivna röster 25064 23658
Röstberättigade 29754 28601
Valdeltagande 84,24% 82,72%