2006-09-24 18:14:31 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lysekil

Valdeltagande
2006: 79,47%
-0,29%
2002: 79,76%

13,54%
M
3,88%
C
21,80%
FP
2,77%
KD
40,94%
S
0,76%
V
4,56%
MP
5,72%
K
4,63%
LNU
1,41%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Lysekil

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1243 13,54 6 974 10,59 4
C Centerpartiet 356 3,88 2 290 3,15 1
FP Folkpartiet liberalerna 2001 21,80 9 1895 20,60 9
KD Kristdemokraterna 254 2,77 1 306 3,33 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3759 40,94 17 4321 46,97 20
V Vänsterpartiet 70 0,76 0 341 3,71 2
MP Miljöpartiet de gröna 419 4,56 2 300 3,26 1
K Kommunistiska Partiet 525 5,72 2 429 4,66 2
LNU Lysekilspartiet.nu 425 4,63 2 289 3,14 1
ÖVR Övriga partier 129 1,41 0 55 0,60 0

Kommun Lysekil

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9181 9200
Ogiltiga röster blanka 180
Ogiltiga röster övriga 5 136
Summa avgivna röster 9366 9336
Röstberättigade 11785 11705
Valdeltagande 79,47% 79,76%