2006-09-25 10:15:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Uddevalla

Valdeltagande
2006: 79,44%
+2,09%
2002: 77,35%

22,46%
M
5,09%
C
6,86%
FP
7,55%
KD
31,04%
S
3,54%
V
1,24%
MP
2,92%
SD
10,92%
SU
8,12%
UddP
0,26%
ÖVR
Samtliga 38 distrikt räknade.

Kommun Uddevalla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6828 22,46 14 4012 13,84 9
C Centerpartiet 1548 5,09 3 1788 6,17 4
FP Folkpartiet liberalerna 2085 6,86 4 3106 10,71 6
KD Kristdemokraterna 2294 7,55 4 3307 11,41 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9436 31,04 20 11016 38,00 23
V Vänsterpartiet 1076 3,54 3 4072 14,05 9
MP Miljöpartiet de gröna 378 1,24 0 1234 4,26 3
SD Sverigedemokraterna 887 2,92 1
SU Solidariskt Uddevalla 3321 10,92 6
UddP Uddevallapartiet.se 2469 8,12 6
ÖVR Övriga partier 79 0,26 0 456 1,57 0

Kommun Uddevalla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 30401 28991
Ogiltiga röster blanka 822
Ogiltiga röster övriga 21 599
Summa avgivna röster 31244 29590
Röstberättigade 39330 38253
Valdeltagande 79,44% 77,35%