2006-09-22 09:02:15 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vänersborg

Valdeltagande
2006: 80,22%
+1,49%
2002: 78,73%

17,21%
M
9,70%
C
8,52%
FP
6,34%
KD
39,81%
S
6,26%
V
4,18%
MP
3,86%
FV
2,19%
Väp
1,94%
ÖVR
Samtliga 32 distrikt räknade.

Kommun Vänersborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3886 17,21 9 2394 10,94 6
C Centerpartiet 2190 9,70 5 1803 8,24 4
FP Folkpartiet liberalerna 1925 8,52 4 2203 10,06 5
KD Kristdemokraterna 1431 6,34 4 1519 6,94 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8990 39,81 21 8713 39,80 20
V Vänsterpartiet 1414 6,26 4 2148 9,81 5
MP Miljöpartiet de gröna 943 4,18 2 743 3,39 2
FV Folkviljan 872 3,86 2 2249 10,27 5
Väp Välfärdspartiet 495 2,19 0
ÖVR Övriga partier 439 1,94 0 120 0,55 0

Kommun Vänersborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22585 21892
Ogiltiga röster blanka 562
Ogiltiga röster övriga 10 588
Summa avgivna röster 23157 22480
Röstberättigade 28866 28552
Valdeltagande 80,22% 78,73%