2006-09-24 16:12:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Alingsås

Valdeltagande
2006: 82,56%
+1,16%
2002: 81,40%

19,06%
M
7,26%
C
18,01%
FP
9,38%
KD
30,55%
S
6,98%
V
5,97%
MP
1,07%
K
1,73%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Alingsås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4343 19,06 10 3064 14,24 8
C Centerpartiet 1653 7,26 3 1419 6,60 3
FP Folkpartiet liberalerna 4102 18,01 9 4008 18,63 9
KD Kristdemokraterna 2136 9,38 5 2967 13,79 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6960 30,55 17 6587 30,62 17
V Vänsterpartiet 1589 6,98 4 2094 9,73 5
MP Miljöpartiet de gröna 1361 5,97 3 1040 4,83 2
K Kommunistiska Partiet 243 1,07 0 204 0,95 0
ÖVR Övriga partier 394 1,73 0 128 0,60 0

Kommun Alingsås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22781 21511
Ogiltiga röster blanka 484
Ogiltiga röster övriga 8 449
Summa avgivna röster 23273 21960
Röstberättigade 28190 26977
Valdeltagande 82,56% 81,40%