2006-09-22 16:22:06 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skara

Valdeltagande
2006: 80,16%
+1,43%
2002: 78,73%

29,16%
M
10,69%
C
6,86%
FP
5,32%
KD
36,63%
S
4,61%
V
4,47%
MP
2,11%
SD
0,16%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Skara

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3305 29,16 13 2196 20,19 9
C Centerpartiet 1211 10,69 5 1319 12,13 6
FP Folkpartiet liberalerna 777 6,86 3 1123 10,32 5
KD Kristdemokraterna 603 5,32 2 741 6,81 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4151 36,63 17 4151 38,16 17
V Vänsterpartiet 522 4,61 2 811 7,46 3
MP Miljöpartiet de gröna 507 4,47 2 491 4,51 2
SD Sverigedemokraterna 239 2,11 1
ÖVR Övriga partier 18 0,16 0 46 0,42 0

Kommun Skara

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11333 10878
Ogiltiga röster blanka 253
Ogiltiga röster övriga 3 206
Summa avgivna röster 11589 11084
Röstberättigade 14458 14079
Valdeltagande 80,16% 78,73%