2006-09-25 15:29:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skövde

Valdeltagande
2006: 79,21%
+1,36%
2002: 77,85%

26,22%
M
13,80%
C
7,23%
FP
6,53%
KD
34,67%
S
5,50%
V
3,41%
MP
0,14%
SPI
2,40%
SD
0,10%
ÖVR
Samtliga 29 distrikt räknade.

Kommun Skövde

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7954 26,22 15 4848 16,69 11
C Centerpartiet 4186 13,80 9 4493 15,47 10
FP Folkpartiet liberalerna 2193 7,23 4 2529 8,71 5
KD Kristdemokraterna 1980 6,53 4 2961 10,19 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10518 34,67 21 10763 37,05 23
V Vänsterpartiet 1669 5,50 4 2059 7,09 4
MP Miljöpartiet de gröna 1035 3,41 2 952 3,28 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 43 0,14 0 300 1,03 0
SD Sverigedemokraterna 729 2,40 2
ÖVR Övriga partier 29 0,10 0 143 0,49 0

Kommun Skövde

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 30336 29048
Ogiltiga röster blanka 874
Ogiltiga röster övriga 15 818
Summa avgivna röster 31225 29866
Röstberättigade 39423 38364
Valdeltagande 79,21% 77,85%