2006-09-25 08:54:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falköping

Område M C FP KD S V MP SD Unika ÖVR BLANK OG VDT
Falköpings Andra 16,72% 17,02% 4,94% 9,83% 40,09% 4,08% 3,09% 4,03% 0,05% 0,14% 2,09% 0,03% 81,67%
Falköpings 3 12,75% 8,45% 4,54% 6,53% 55,86% 4,78% 3,75% 3,19% 0,16% 0,00% 2,94% 0,08% 79,24%
Falköpings 4 23,87% 12,43% 7,57% 12,07% 36,40% 2,25% 3,69% 1,62% 0,00% 0,09% 1,86% 0,00% 89,20%
Falköpings 5 11,37% 9,12% 3,33% 9,55% 51,18% 5,90% 4,08% 5,26% 0,00% 0,21% 1,58% 0,00% 74,63%
Falköpings 7 14,38% 8,83% 4,21% 5,72% 55,09% 4,29% 3,03% 4,37% 0,00% 0,08% 2,30% 0,00% 82,90%
Falköpings 9 14,13% 14,63% 4,88% 10,63% 42,88% 5,75% 2,75% 4,13% 0,13% 0,13% 2,20% 0,00% 78,20%
Kättilstorp 16,02% 29,13% 2,43% 10,19% 30,58% 3,64% 3,88% 3,64% 0,00% 0,49% 2,14% 0,00% 79,73%
Stenstorps 1 12,92% 15,70% 8,85% 6,76% 45,79% 4,60% 2,17% 3,04% 0,17% 0,00% 1,54% 0,09% 78,50%
Stenstorps 2 20,26% 29,25% 3,14% 7,26% 26,65% 3,14% 3,90% 6,28% 0,00% 0,11% 2,22% 0,00% 85,20%
Vartofta 21,84% 35,38% 3,03% 9,09% 20,32% 3,48% 1,69% 4,90% 0,00% 0,27% 2,01% 0,09% 83,35%
Åsarp 19,26% 17,22% 4,85% 26,15% 23,47% 2,30% 1,91% 4,59% 0,00% 0,26% 1,75% 0,00% 81,76%
I vallokal ej räknade röster 30,23% 2,33% 13,95% 9,30% 13,95% 13,95% 11,63% 2,33% 0,00% 2,33% 6,52% 0,00%
Falköpings Första 18,70% 15,81% 3,76% 9,55% 39,34% 4,71% 3,84% 4,00% 0,06% 0,23% 2,25% 0,05% 80,30%
Broddetorp 17,80% 37,20% 3,20% 6,60% 21,80% 4,40% 5,00% 3,60% 0,00% 0,40% 2,33% 0,39% 86,97%
Falköpings 1 21,31% 9,07% 4,12% 7,56% 47,01% 4,88% 2,68% 3,02% 0,07% 0,27% 1,89% 0,00% 78,18%
Falköpings 2 20,93% 8,30% 4,84% 8,13% 42,39% 6,14% 4,67% 4,41% 0,09% 0,09% 2,36% 0,00% 75,80%
Falköpings 6 16,52% 6,81% 3,40% 6,91% 49,75% 6,21% 5,11% 5,01% 0,00% 0,30% 2,82% 0,19% 71,98%
Falköpings 8 19,47% 10,99% 5,57% 9,62% 41,37% 4,81% 4,81% 3,36% 0,00% 0,00% 1,80% 0,00% 82,70%
Floby 1 19,26% 17,34% 2,75% 10,17% 38,40% 5,26% 2,27% 3,83% 0,12% 0,60% 3,35% 0,12% 78,30%
Floby 2 17,74% 26,72% 3,55% 12,31% 29,16% 2,77% 3,66% 3,77% 0,11% 0,22% 1,31% 0,00% 80,81%
Gudhem 15,01% 14,86% 3,17% 11,54% 41,70% 4,91% 4,18% 4,62% 0,00% 0,00% 1,98% 0,00% 83,87%
Kinnarp-Slutarp 18,53% 24,88% 2,08% 9,61% 34,59% 3,47% 1,49% 4,76% 0,20% 0,40% 2,32% 0,00% 83,44%
Odensberg 15,35% 21,66% 2,87% 15,21% 31,42% 3,59% 5,45% 4,45% 0,00% 0,00% 2,79% 0,00% 84,85%
I vallokal ej räknade röster 30,51% 5,08% 8,47% 11,86% 33,90% 1,69% 5,08% 1,69% 0,00% 1,69% 1,67% 0,00%