2006-09-25 08:54:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falköping

Valdeltagande
2006: 80,98%
+1,58%
2002: 79,40%

17,71%
M
16,42%
C
4,35%
FP
9,69%
KD
39,72%
S
4,40%
V
3,46%
MP
4,02%
SD
0,06%
Unika
0,19%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Falköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3424 17,71 9 3112 16,77 9
C Centerpartiet 3175 16,42 8 2787 15,02 8
FP Folkpartiet liberalerna 842 4,35 2 1262 6,80 4
KD Kristdemokraterna 1874 9,69 6 2240 12,07 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7681 39,72 20 7047 37,97 18
V Vänsterpartiet 850 4,40 2 1232 6,64 4
MP Miljöpartiet de gröna 669 3,46 2 702 3,78 2
SD Sverigedemokraterna 777 4,02 2
Unika Unika Partiet 11 0,06 0
ÖVR Övriga partier 36 0,19 0 177 0,95 0

Kommun Falköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19339 18559
Ogiltiga röster blanka 429
Ogiltiga röster övriga 8 424
Summa avgivna röster 19776 18983
Röstberättigade 24421 23908
Valdeltagande 80,98% 79,40%