2006-09-21 15:05:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eda

Valdeltagande
2006: 65,84%
-1,84%
2002: 67,68%

8,80%
M
30,32%
C
2,58%
FP
3,35%
KD
38,13%
S
2,09%
V
0,94%
MP
12,33%
HEL
1,46%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Eda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 392 8,80 4 341 7,52 3
C Centerpartiet 1350 30,32 13 1140 25,15 11
FP Folkpartiet liberalerna 115 2,58 1 236 5,21 2
KD Kristdemokraterna 149 3,35 1 165 3,64 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1698 38,13 16 1954 43,11 18
V Vänsterpartiet 93 2,09 1 152 3,35 1
MP Miljöpartiet de gröna 42 0,94 0 75 1,65 0
HEL Hela Edas Lista 549 12,33 5 449 9,91 4
ÖVR Övriga partier 65 1,46 0 21 0,46 0

Kommun Eda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4453 4533
Ogiltiga röster blanka 115
Ogiltiga röster övriga 3 100
Summa avgivna röster 4571 4633
Röstberättigade 6943 6845
Valdeltagande 65,84% 67,68%