2006-09-22 14:40:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kristinehamn

Valdeltagande
2006: 80,13%
+0,47%
2002: 79,66%

29,61%
M
10,08%
C
5,51%
FP
3,68%
KD
33,70%
S
6,55%
V
2,40%
MP
2,05%
SD
6,14%
SjvV
0,27%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Kristinehamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4454 29,61 12 2328 15,92 8
C Centerpartiet 1517 10,08 4 2238 15,30 7
FP Folkpartiet liberalerna 829 5,51 2 1774 12,13 6
KD Kristdemokraterna 553 3,68 1 1128 7,71 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5069 33,70 14 4809 32,88 16
V Vänsterpartiet 986 6,55 3 1426 9,75 5
MP Miljöpartiet de gröna 361 2,40 1 636 4,35 2
SD Sverigedemokraterna 309 2,05 1 216 1,48 1
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 924 6,14 3
ÖVR Övriga partier 41 0,27 0 72 0,49 0

Kommun Kristinehamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15043 14627
Ogiltiga röster blanka 301
Ogiltiga röster övriga 3 569
Summa avgivna röster 15347 15196
Röstberättigade 19153 19076
Valdeltagande 80,13% 79,66%