2006-09-21 17:24:54 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Arvika

Valdeltagande
2006: 75,91%
+1,70%
2002: 74,21%

15,42%
M
11,30%
C
6,86%
FP
3,66%
KD
47,16%
S
6,73%
V
4,16%
MP
4,32%
SD
0,25%
SPI
0,15%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Arvika

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2393 15,42 8 1646 10,91 5
C Centerpartiet 1754 11,30 6 1596 10,58 5
FP Folkpartiet liberalerna 1064 6,86 3 1626 10,78 5
KD Kristdemokraterna 568 3,66 2 724 4,80 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7318 47,16 23 6979 46,28 23
V Vänsterpartiet 1044 6,73 3 1349 8,95 5
MP Miljöpartiet de gröna 646 4,16 2 830 5,50 3
SD Sverigedemokraterna 670 4,32 2 259 1,72 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 39 0,25 0
ÖVR Övriga partier 23 0,15 0 72 0,48 0

Kommun Arvika

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15519 15081
Ogiltiga röster blanka 356
Ogiltiga röster övriga 6 327
Summa avgivna röster 15881 15408
Röstberättigade 20920 20763
Valdeltagande 75,91% 74,21%