2006-09-25 14:39:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Säffle

Valdeltagande
2006: 78,15%
-1,58%
2002: 79,73%

10,12%
M
36,59%
C
3,04%
FP
3,75%
KD
27,06%
S
2,16%
V
1,85%
MP
3,47%
SD
11,71%
SjvV
0,26%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Säffle

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 988 10,12 4 905 8,98 4
C Centerpartiet 3573 36,59 15 5230 51,90 21
FP Folkpartiet liberalerna 297 3,04 1 515 5,11 2
KD Kristdemokraterna 366 3,75 2 492 4,88 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2642 27,06 11 2075 20,59 9
V Vänsterpartiet 211 2,16 1 324 3,22 1
MP Miljöpartiet de gröna 181 1,85 1 428 4,25 2
SD Sverigedemokraterna 339 3,47 1
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 1143 11,71 5
ÖVR Övriga partier 25 0,26 0 108 1,07 0

Kommun Säffle

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9765 10077
Ogiltiga röster blanka 161
Ogiltiga röster övriga 4 196
Summa avgivna röster 9930 10273
Röstberättigade 12707 12885
Valdeltagande 78,15% 79,73%