2006-09-25 08:28:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lekeberg

Område M C FP KD S V MP MR SD ÖVR BLANK OG VDT
Hidinge 17,84% 21,57% 5,19% 7,59% 38,08% 3,46% 3,60% 0,40% 2,26% 0,00% 3,22% 0,00% 84,44%
Knista Norra Och Östra 14,53% 28,49% 3,91% 6,56% 36,59% 2,93% 3,35% 1,12% 2,37% 0,14% 4,66% 0,00% 72,77%
Knista Västra 11,96% 23,80% 4,41% 6,68% 44,58% 2,90% 2,14% 0,13% 3,02% 0,38% 2,21% 0,12% 80,42%
Kräcklinge m fl 14,13% 36,31% 3,64% 9,49% 26,71% 2,54% 2,43% 2,65% 1,99% 0,11% 3,10% 0,00% 80,74%
Kvistbro Västra 9,93% 29,33% 4,00% 19,85% 28,30% 2,52% 1,48% 0,15% 3,26% 1,19% 2,03% 0,00% 80,87%
Kvistbro Östra 11,62% 30,26% 4,41% 10,62% 30,46% 1,80% 4,61% 0,80% 4,81% 0,60% 2,16% 0,00% 85,71%
I vallokal ej räknade röster 17,02% 19,15% 5,32% 8,51% 34,04% 4,26% 8,51% 0,00% 2,13% 1,06% 2,08% 0,00%