2006-09-25 08:28:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lekeberg

Valdeltagande
2006: 82,09%
+1,25%
2002: 80,84%

13,57%
M
28,21%
C
4,26%
FP
9,88%
KD
34,25%
S
2,77%
V
2,95%
MP
0,92%
MR
2,80%
SD
0,38%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Lekeberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 602 13,57 5 466 10,85 4
C Centerpartiet 1251 28,21 10 1266 29,49 10
FP Folkpartiet liberalerna 189 4,26 2 218 5,08 2
KD Kristdemokraterna 438 9,88 3 410 9,55 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1519 34,25 12 1512 35,22 13
V Vänsterpartiet 123 2,77 1 182 4,24 2
MP Miljöpartiet de gröna 131 2,95 1 132 3,07 1
MR Miljöradikalerna i Lekeberg 41 0,92 0 48 1,12 0
SD Sverigedemokraterna 124 2,80 1
ÖVR Övriga partier 17 0,38 0 59 1,37 0

Kommun Lekeberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4435 4293
Ogiltiga röster blanka 134
Ogiltiga röster övriga 1 96
Summa avgivna röster 4570 4389
Röstberättigade 5567 5429
Valdeltagande 82,09% 80,84%