2006-09-22 11:16:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hällefors

Valdeltagande
2006: 76,64%
+2,60%
2002: 74,04%

12,28%
M
14,00%
C
0,35%
FP
0,57%
KD
45,47%
S
12,25%
V
0,95%
MP
12,25%
HOB
1,87%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Hällefors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 557 12,28 4 344 7,62 2
C Centerpartiet 635 14,00 4 384 8,51 3
FP Folkpartiet liberalerna 16 0,35 0 90 1,99 0
KD Kristdemokraterna 26 0,57 0 10 0,22 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2063 45,47 15 2400 53,17 17
V Vänsterpartiet 556 12,25 4 389 8,62 3
MP Miljöpartiet de gröna 43 0,95 0 99 2,19 0
HOB Hällefors oberoende 556 12,25 4 783 17,35 6
ÖVR Övriga partier 85 1,87 0 15 0,33 0

Kommun Hällefors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4537 4514
Ogiltiga röster blanka 107
Ogiltiga röster övriga 1 97
Summa avgivna röster 4645 4611
Röstberättigade 6061 6228
Valdeltagande 76,64% 74,04%