2006-09-22 15:11:06 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ljusnarsberg

Valdeltagande
2006: 73,59%
+1,45%
2002: 72,14%

10,61%
M
15,46%
C
0,68%
FP
0,46%
KD
43,55%
S
8,59%
V
2,21%
MP
14,75%
KFL
3,32%
SD
0,36%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Ljusnarsberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 326 10,61 3 187 5,99 2
C Centerpartiet 475 15,46 5 587 18,80 6
FP Folkpartiet liberalerna 21 0,68 0 49 1,57 0
KD Kristdemokraterna 14 0,46 0 25 0,80 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1338 43,55 14 1550 49,63 16
V Vänsterpartiet 264 8,59 3 292 9,35 3
MP Miljöpartiet de gröna 68 2,21 0 81 2,59 1
KFL Kraftsamling för Ljusnarsberg 453 14,75 5
SD Sverigedemokraterna 102 3,32 1
ÖVR Övriga partier 11 0,36 0 352 11,27 3

Kommun Ljusnarsberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3072 3123
Ogiltiga röster blanka 60
Ogiltiga röster övriga 0 72
Summa avgivna röster 3132 3195
Röstberättigade 4256 4429
Valdeltagande 73,59% 72,14%