2006-09-26 13:39:31 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Örebro

Valdeltagande
2006: 81,32%
+0,70%
2002: 80,62%

18,94%
M
6,42%
C
11,13%
FP
8,86%
KD
37,89%
S
6,50%
V
5,76%
MP
4,11%
SD
0,39%
ÖVR
Samtliga 85 distrikt räknade.

Kommun Örebro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 15087 18,94 13 9816 12,77 8
C Centerpartiet 5114 6,42 4 4055 5,27 3
FP Folkpartiet liberalerna 8866 11,13 8 11536 15,01 10
KD Kristdemokraterna 7054 8,86 6 7661 9,96 8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30177 37,89 25 30810 40,07 26
V Vänsterpartiet 5180 6,50 4 6909 8,99 6
MP Miljöpartiet de gröna 4587 5,76 4 3806 4,95 4
SD Sverigedemokraterna 3274 4,11 1 1447 1,88 0
ÖVR Övriga partier 311 0,39 0 841 1,09 0

Kommun Örebro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 79650 76881
Ogiltiga röster blanka 1819
Ogiltiga röster övriga 17 1421
Summa avgivna röster 81486 78302
Röstberättigade 100208 97125
Valdeltagande 81,32% 80,62%