2006-09-21 16:30:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Askersund

Valdeltagande
2006: 80,99%
+1,13%
2002: 79,86%

20,37%
M
12,04%
C
5,46%
FP
7,95%
KD
39,83%
S
7,98%
V
3,19%
MP
2,96%
SD
0,22%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Askersund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1475 20,37 8 959 13,50 5
C Centerpartiet 872 12,04 4 852 11,99 5
FP Folkpartiet liberalerna 395 5,46 2 653 9,19 3
KD Kristdemokraterna 576 7,95 3 610 8,59 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2884 39,83 15 3053 42,97 16
V Vänsterpartiet 578 7,98 3 672 9,46 4
MP Miljöpartiet de gröna 231 3,19 1 111 1,56 0
SD Sverigedemokraterna 214 2,96 1 152 2,14 1
ÖVR Övriga partier 16 0,22 0 43 0,61 0

Kommun Askersund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7241 7105
Ogiltiga röster blanka 182
Ogiltiga röster övriga 2 151
Summa avgivna röster 7425 7256
Röstberättigade 9168 9086
Valdeltagande 80,99% 79,86%