2006-09-21 11:12:35 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skinnskatteberg

Valdeltagande
2006: 75,51%
+1,39%
2002: 74,12%

10,21%
M
11,32%
C
11,14%
FP
2,18%
KD
38,83%
S
9,81%
V
1,18%
MP
13,72%
Skbd
1,61%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Skinnskatteberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 285 10,21 3 263 9,56 3
C Centerpartiet 316 11,32 4 311 11,30 3
FP Folkpartiet liberalerna 311 11,14 4 165 6,00 2
KD Kristdemokraterna 61 2,18 1 139 5,05 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1084 38,83 12 1422 51,69 16
V Vänsterpartiet 274 9,81 3 356 12,94 4
MP Miljöpartiet de gröna 33 1,18 0 80 2,91 1
Skbd Skinnskattebergsdemokraterna 383 13,72 4
ÖVR Övriga partier 45 1,61 0 15 0,55 0

Kommun Skinnskatteberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2792 2751
Ogiltiga röster blanka 57
Ogiltiga röster övriga 0 47
Summa avgivna röster 2849 2798
Röstberättigade 3773 3775
Valdeltagande 75,51% 74,12%